Енциклопедия

Червенокрил плодов хоботник

Rhynchites aequatus

Червенокрил плодов хоботник

Червенокрил плодов хоботник (Rhynchites aequatus L.) Дължината на тялото на възрастното насекомо, без хоботчето, е от 2,5 до 5 мм. Твърдите криле са светлоканелени, а главата и преднегръдът – кафяво-червени. От долната страна тялото е с тъмнокафяв до черен цвят. Има едно- или двегодишно развитие и зимува като възрастно насекомо или като изхранена ларва в землиста камерка в почвата.

 

КОНТРОЛ

 

Специфични мерки за контрол спрямо хоботниците обикновено не се предприемат поради сравнително ниската им степен на вредоносност. Ако е необходимо, химични мерки за контрол се предприемат при стръскване на 5-6 възрастни индивида от 10 клонки на дърво. Широкоспектърните инсектициди,  които се използват срещу други вредители, проявяват добър ефект и по отношение на хоботните бръмбари.

 

Виж още ХОБОТНИЦИ

 

  |  Views: 1338  |  Прочетено във Вестник за градината