Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Червени листни петна (бяла ръжда) по черешата и вишната

Причинител на червени листни петна (бяла ръжда) по черешата и вишната е гъбата Blumeriella jaapii (Rehm.), която има безполов стадий, известен като Cylindrosporium hiеmalis Karsten, поради което често се нарича цилиндроспориоза. Това е икономически значима болест за повечето райони на отглеждане на черешата и вишната, но има най-голама вредоносност за овощните разсадници и младите насаждения.

Външните признаци на болестта могат да се наблюдават от горната страна на листата, където се появяват множество дребни пурпурни точици, които впоследствие се превръщат в некротични петънца. При влажно време върху напетнената повърхност от долната страна на листата се формират белезникави купчинки. Макар и рядко, при високочувствителните сортове подобни повреди могат да бъдат наблюдавани и върху плодните дръжки, зелените плодове или по върховете на младите леторасти. Напетнените листни тъкани жълтеят, а листата опадат още в средата на лятото. Младите растения в разсадниците не могат да достигнат стандартни размери, а плододаващите дървета след 2-3 години на силно нападение и ранно обезлистване се изтощават и могат да загинат.

Гъбата презимува в окапалите листа, където напролет се образуват спори, извършващи първичните заразявания. Масовите вегетационни инфекции се осъществяват само от безполовата форма на болестта.

Узряването и освобождаването на спорите става при дъжд и умерено топло време, с температури между 17 и 20ºС, непосредствено след разлистването. Този критичен за развитието на болестта период продължава около месец и половина. Образуваните спори се разсейват при дъжд и не са в състояние да се разпространяват по въздушен път.

 

КОНТРОЛ

 

Необходимо е дълбоко заораване на окапалите листа с цел намаляване на първичната инфекция. Препоръчват се профилактични пръскания на младите дървета в разсадниците в периода от развитието на листните пъпки до средата на лятото, а при плододаващите дървета – 3-4 следцъфтежни пръскания през 10-14 дни с подходящи разрешени фунгициди.

Силно чувствителни спрямо червените листни петна (бяла ръжда) са черешовите сортове Бинг, Ламберт, Наполеон, Козерска, Техловицка.

Известна толерантност към тази болест показват сортовете Ранна черна едра, Хеделфингенска, Бигаро Бюрла и особено сортът Вик.

Силни повреди по дръжките на плодовете се наблюдават при високо чувствителния вишнев сорт Сенчеста морела.

 

  |  Views: 950  |  Прочетено във Вестник за градината