Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Цитоспороза (валза, леукостома)

Причинител на болестта цитоспороза е гъбата Valsa cincta Fr., син. Leucostoma cincta (Fr. & Fr.) Hohn, която има безполов стадий Cytospora cincta Saccardo. Цитоспорозата е често срещан патоген по измръзнали, застарели или намиращи се в лошо физиологично състояние насаждения от костилкови овощни видове, преди всичко кайсиеви и прасковени.

Върху стъблата, клоните и клонките се образуват язви и раковини с елипсовидна форма, които често са заобиколни от калус. Инфектираните едногодишни леторасти, основно слаби клончета, се изприщват от дребни черни телца и загиват още през първата година. Обикновено в основата на заразените клони се наблюдава оводняване и омекване на тъканите. Язвите се разрастват ежегодно, докато обхванат изцяло клоните или стъблото. Често се наблюдава смолотечение, което обаче не е сигурен диагностичен белег. При обелване  на кората върху повредените клони се откриват характерните бели строми на патогена.

Гъбата, причиняваща цитоспороза, презимува в язвите по нападнатите растителни тъкани. Напролет върху тях се развива обилно спороношение, което е основният източник на зараза.

Основният фактор, определящ развитието на тази болест, е интензивният дъжд. Той е нужен както за разсейване на спорите, така и за тяхното покълване. По-нататъшното развитие на патогена се определя от температурата. Язвите се разрастват бързо при ниски температури. Ако температурните условия са неблагоприятно високи, раковините калусират. При следващо понижаване на температурите активността на патогена се възобновява. Паразитът има ниска агресивност, поради което заразяването е по-голямо при наличие на рани или при повреди от насекоми.

 

КОНТРОЛ

 

Районирането на костилковите овощни видове трябва да се извършва съобразно видовите и сортовите изисквания. Необходимо е да се поддържа високо ниво на  агротехника с цел поддържане на добро физиологично състояние на дърветата. Препоръчва се внимателна фитосанитарна резитба и обши химични мерки за контрол през невегетационния сезон с бордолезов разтвор -1%.

 

  |  Views: 1451  |  Прочетено във Вестник за градината