Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Хоботници

Curculionidae

Хоботници

Под името хоботници (сем. Curculionidae) са обединени голяма група насекоми, които имат широко и повсеместно разпространение, като вредоносността им по отношение на овощните видове, лозата и ягодоплодните растения може да бъде много голяма при висока плътност.

Характерно за тази група насекоми е удължението на главата в хобот. Тялото е продълговато-овално, с изпъкнали покривни криле. Преднeгръдът и елитрите са точкувани в надлъжни редове, разделени с разпръснати дребни точки. Дължината на тялото достига от 6 до 12 мм. Ларвата е продълговата, светло оцветена, дъговидно извита, без крака.

Насекомите от групата Хоботници зимуват като възрастни индивиди или като ларви в растителните остатъци и в почвата. Бръмбарите са активни нощем, напускат след разсъмване надземните части на растенията и се укриват. Деня прекарват около растенията и под бучките пръст, под камъните и под растителните остатъци. При облачно време и при силно развитие на вегетативните органи на растенията хоботниците могат да бъдат активни и през деня.

Женските хоботници снасят яйцата си поединично върху повърхността на почвата. Възможно е и паргенегенетично размножаване, тъй като мъжки индивиди се срещат много рядко. Първоначално излюпените ларви се хранят с гниещи растителни материали, а след това се заравят в почвата и нагризват младите или по-дебелите корени на растенията. Изхранените ларви остават да зимуват в землисти камерки в почвата заедно с възрастните индивиди.

Основните повреди по растенията се нанасят при храненето на възрастните хоботници. Те унищожават отчасти или напълно листните и цветните пъпки, листата и леторастите, завръзите или плодовете на растенията. В много случаи хоботните бръмбари предизвикват характерни фигурални нагризвания, разположени по периферията на листната петура или завиват по няколко листа, под формата на пура.

С най-съществено стопанско значение за зеленчуковите растения са следните хоботници: галообразуващ зелев хоботник, зелев стъблен скритохоботник, репен стъблен скритохоботник, луков скритохоботник и други.

 

Галообразуващ зелев хоботник (Ceuthorrhynchus pleurostigma Marsh.)

 

Възрастните бръмбари се хранят с цветните части, младите шушулки и нежните части на стъблата. Ларвите се изхранват с галите, които се формират в основата на стъблата или по кореновата шийка на зелевите растения.

Възрастното насекомо е дребен хоботен бръмбар, с черен цвят и със средна  дължина без хоботчето 2,5-2,7 мм. Формата на тялото е яйцевидна, главата е малка, с дъговидно извит дълъг хобот. На пищялите на първия чифт крака мъжките индивиди имат по един шип. Галообразуващият зелев хоботник има едно поколение годишно и се среща в две биологични форми, които морфологично не се отличават една от друга. Пролетната форма зимува като възрастно насекомо и се развива по дивия синап, много рядко по зелевите растения. Лятната форма зимува като ларва по кочаните и стъблата на културните зелеви видове.

 

Зелев стъблен скритохоботник (Ceuthorrhynchus qiadridens Panz.)

 

Възрастните скритохоботници се хранят, като нагризват долния епидермис и паренхимните тъкани на листата под формата на кръгли прозорчета. Ларвите дълбаят листните дръжки и стъблата на зелевите растения, където изгризват дълги ходове.

Възрастното насекомо е дребен хоботен бръмбар с големина 2,8-3,2 мм, с яйцевидно овална форма на тялото и с основен черен цвят. На всяко крило има по 10 надлъжни бразди, които са еднакво отдалечени една от друга. В основата на крилата се намира едно светло правоъгълно петно, което е характерен белег за този неприятел. Зелевият стъблен скритохоботник има едно поколение годишно и рядко развива частично второ поколение. Зимува като възрастно насекомо под изсъхналите окапали листа, под шубраците, в почвата, покрай каналите и синурите, близо до зелевите посеви.

 

Репен стъблен скритохоботник (Ceuthorrhynchus napi Gyll)

 

Възрастните индивиди се изхранват с младите листа и цветните пъпки на зелевите растения. Ларвите се вгризват в сърцевината на стъблата, където се образува кухина, изпълнена с огризки и екскременти. В мястото на храненето стъблото се подува, изкривява и лесно се пречупва.

Възрастното насекомо е дребен хоботен бръмбар, с дължина 3,2-3,8 мм и с продълговата, почти яйцевидна форма на тялото. Има черно основно оцветяване, но тялото е покрито със сиви власинки и люспи, които му придават сив цвят. Елитрите имат надлъжни ивици и не покриват последното коремно членче. Репният стъблен скритохоботгник има едно поколение годишно и зимува като възрастно насекомо в землиста камерка.

 

Луков скритохоботник (Ceuthorrhynchus jakovlevi Schultze)

 

Възрастните и ларвите на луковия скритохоботник се хранят, като изгризват кръгли отвори или неправилни ходове по листата на зимния лук и чесън, без да засягат единия епидермис.

Възрастното насекомо е дребен бръмбар с дължина около 2-3 мм. Главата е удължена в хобот с цилиндрична форма. Тялото е овално, с черен основен цвят, но е покрито с власинки, които му придават сива окраска. Елитрите не покриват последното коремно членче. Надлъжно по шева им преминава светла ивица. Луковият скритохоботник има едно поколение годишно и зимува като възрастно насекомо под растителните остатъци или буците пръст в места със северно изложение.

 

КОНТРОЛ

 

Борбата с хоботниците по зеленчуковите култури има преди всичко профилактичен характер и включва спазване на 3-4-годишно сеитбообращение с пространствена изолация от миналогодишните посеви. Контрол върху дивите и плевелните гостоприемници, който поддържат жизнения им цикъл. Механична обработка на почвата, засягаща онези стадии от развитието им, които са свързани с нея. При висока плътност в семепроизводните посеви е възможно да се проведат химични третирания срещу възрастните индивиди преди снасянето на яйцата им с ширикоспектърни инсектициди. След прибиране на реколтата растителните остатъци трябва да се съберат и унищожат.  

 

  |  Views: 1517  |  Прочетено във Вестник за градината