Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Уризия

Ourisia

Уризия

Уризия (Ourisia) е дълготрайно многогодишно растение за алпинеума. Подходящо е за сенчесто и влажно място. Намира се много трудно. Представлява почвопокривно растение с тръбести цветове с устнички – цветовете може да са разположени поединично, в малки групи или прешленовидно по безлистните стъбла.

Сортове: Най-популярна е О. Snowflake – височина 10 см, разпростира се на 20 см, бели цветове (1 см), разположени поединично или на малки групи, цъфтеж през юни – юли. У. кокцинея е по-висока (20 см) и се разпростира повече – тръбестите червени цветове са увиснали и са разположени в рехави метлици. У. макрофила (30 см) е доста различна – белите цветове с жълти гърла са наредени прешленовидно.

Място и почва: Уризията се чувства най-добре на полусянка. Почвата, в която ще я засадите, трябва да е неваровита и богата с хумус. Растението издържа на студ, но голите охлюви са му голям враг.

Размножаване: За да размножите уризия, разделете туфите напролет.

 

  |  Views: 611  |  Прочетено във Вестник за градината