Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Удивителнозначна нощенка

Agrotis exclamationis

Удивителнозначна нощенка

Удивителнозначна нощенка (Agrotis exclamationis L.) Нанася същите повреди по зеленчуковите култури, както и зимния сив червей. Предните криле на пеперудите са жълтеникаво-сиви до тъмнокафяви, почти едноцветни, без напречни линии. Бъбрековидното петно е по-тъмно оцветено в сравнение с кръглото. Клиновидното петно е видоизменено и има форма на удивителен знак, откъдето идва наименованието на вида. Гъсеницата е землисто сива, без блясък, като кожата й е неравномерно гранулирана с дребни и едри зърна. Има две поколения годишно и зимува като възрастна гъсеница в почвата.

 

КОНТРОЛ

 

Необходима е система от мероприятия, включващи: дълбока основна оран и редовни вегетационни обработки за унищожаване на гъсениците и какавидите, намиращи се в почвата; възможно най-ранна сеитба или разсаждане за добро вкореняване и развитие на механичните тъкани на растенията, така че по-лесно да се преодолеят нанесените повреди; контрол върху плевелната растителност, където се хранят възрастните индивиди, снасят се яйцата и се изхранват младите ларви, преди да преминат върху културните растения. Различните видове уловки – UV лампи и хранителни уловки от ферментиращи течности се използват както за идентифициране на неприятеля, така и за директна борба. Химичните средства не дават добри резултати поради подземния начин на живот на тази група нощенки.

 

Виж още ПОДЗЕМНИ НОЩЕНКИ

 

  |  Views: 1629  |  Прочетено във Вестник за градината