Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Тютюнева мозайка по пипера

Тютюнева мозайка по пипера  Болестта се проявява и на полето, но е силно вредоносна при оранжерийно отглеждане на пипера. Външните симптоми се проявяват като мозайчно прошарване и ладиевидно завиване на най-младите листа. При ранно заразяване и при чувствителните сортове от типа Шипка се наблюдава просветляване, а след това текуща некроза на листните дръжки, клонките, стъблото и плодовете. При някои сортове се проявява силно вджуджаване на растенията вследствие задържането на растежа. Цветовете на нападнатите растения остават стерилни. Плодовете, образувани преди заразяването, са прошарени от хлоротични или некротични линийки, дъгички и пръстенчета, който предизвикват силни деформации.

 

КОНТРОЛ

 

Мерките за контрол на болестта трябва да започнат още с апробацията на семепроизводните посеви и с извличането на семената от плодовете. Препоръчва се към плодовата каша да се добави 25 мл солна киселина за 5 кг пулп, която да остане в продължение на 24 часа при често разбъркване, след което семената да се промият и просушат. Обеззаразяването на семената е основно звено в системата за контрол с този патоген и включва накисване в разтвор на калиев перманганат – 1%, натриева основа – 2%, и солна киселина – 2%, съответно за 60 и за 30  минути, последвано от промиване и подсушаване. За очистване на семената от евентуална вътрешна зараза се прилага термично обеззаразяване при температура 70ºС за три денонощия. Термично обаззаразяваните семена предварително трябва да се просушат, тъй като в противен случаи има опасност от загуба на кълняемост. В системата от мерки за контрол се включва обеззаразяване на почвата и торо-почвената смес чрез пропарване при 93-100ºС за 1 час. Необходима е дезинфекция на работния инвентар и инструментите чрез потапяне в разтвор – 5%, от белина. Безразсадното отглеждане на доматите ограничава работните манипулации, способстващи за заразяването. Необходимо е обилно пръскане на разсада с обезмаслено мляко, при разреждане от 1:5 до 1:10. То се прилага 3-4 пъти, през 7 дни, като последното трябва да бъде непосредствено преди разсаждането, така че образуваният филм да препятства контактното пренасяне на причинителя на болестта при манипулациите. Необходимо е разсадът с признаци на мозайка, стрийк или нишковидност на листата да се бракува. По възможност да се спазва сеитбообращение, в което не се засаждат домати след домати или пипер. Препоръчва се разделно отглеждане на разсадите и културите с производствено направление. В оранжериите не бива да се внасят картофи за яровизиране. Необходима е висока агротехника на отглеждане на растенията и обезпечаване на добър светлинен, влажностен и хранителен режим. Третирането с микроелементи повишава общото приспособяване на растенията към околната среда, в т.ч. и устойчивостта им спрямо вируса причинител на тютюнева мозайка. След прибиране на реколтата е необходимо унищожаване на растителните остатъци и дълбока обработка на почвата.

Най-подходящото средство за контрол на мозаичния вирус е отглеждането на устойчиви сортове. Това е особено задължително за оранжерийното производство.

 

Виж още ТЮТЮНЕВА МОЗАЙКА

 

  |  Views: 919  |  Прочетено във Вестник за градината