Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Тъмен полски ковач

Agriotеs obscurus L.

Тъмен полски ковач

Тъмен полски ковач (Agriotеs obscurus L.). Възрастното насекомо има черно-кафяво тяло с дължина 7-9 мм. Преднегръдът е по-широк, отколкото дълъг, и е гъсто точкуван. Тялото е изпъкнало от горната страна. Пълният цикъл на развитие продължава от 4 до 5 години. Зимува като ларва от различни възрасти и като възрастно насекомо в землиста камерка през последната година от развитието си.

 

КОНТРОЛ

 

Борбата с полските ковачи се провежда трудно поради скрития им начин на живот. Тя включва система от мероприятия, към които се отнасят обследвания за определяне плътността на неприятеля чрез почвени разкопки или чрез триъгълни житни примамки; редовна междуредова обработка на почвата или използване на хербициди за унищожаване на плевелите и особено на пирея; включване като подкултура на растения, които по-слабо се нападат от телени червеи (грах, просо); засяване и засаждане на подходяща дълбочина и в съкратени срокове; балансирано органично и минерално торене; варуване на киселите почви и третиране на семената в семенилищата със инсектициди.

 

Виж още: ТЕЛЕНИ ЧЕРВЕИ

 

  |  Views: 1068  |  Прочетено във Вестник за градината