Енциклопедия

Турски лозов хоботник

Otiorrhynchus turca

Турски лозов хоботник

Турски лозов хоботник (Otiorrhynchus turca Bohem.) Дължината на възрастния бръмбар достига до 12 mm. Елитрите са изпъкнали и покрити с блестящи люспици. Ларвата е бледожълта, с кафява глава, без крака, покрита с редки власинки, на дължина достига 9-12 mm. Има двегодишно развитие. Зимува две години като бръмбар или като ларва в почвата.

 

КОНТРОЛ

 

Специфични мерки за контрол спрямо хоботниците обикновено не се предприемат поради сравнително ниската им степен на вредоносност. Ако е необходимо, химични мерки за контрол се предприемат при стръскване на 5-6 възрастни индивида от 10 клонки на дърво. Широкоспектърните инсектициди,  които се използват срещу други вредители, проявяват добър ефект и по отношение на хоботните бръмбари.

 

Виж още ХОБОТНИЦИ

 

  |  Views: 1918  |  Прочетено във Вестник за градината