Енциклопедия

Телени червеи (Полски ковач)

Agriotes (Agriotus)

Телени червеи (Полски ковач)

С тези имена са наречени видовете, отнасящи се към сем. Elateridae. Те нанасят сравнително ограничени повреди по овощните видове, лозата и ягодоплодните растения, като имат по-голямо значение за разсадниците при производството на посадъчен материал и особено за лозовите вкоренилища. Телени червеи се наричат ларвите, тъй като имат тънко и продълговато тяло, което е силно хитинизирано, яко и жилаво като тел, с жълт или с кафяв цвят, плоска глава и с три двойки еднакви гръдни крака. Възрастните имат продълговато-елипсовидно тяло с характерна полулунна изрезка на преднегръда и се известни с името скокльовци или полски ковачи. Когато се поставят на гръб, те подскачат високо и се обръщат по корем. При подскачането издават звук, който наподобява чукане, откъдето са получили името полски ковач.

Животът и развитието на телените червеи са тясно свързани с почвата. Те снасят яйцата си на повърхността й или вътре в нея, ларвите им се развиват в почвата, там се излюпват и възрастните насекоми. По-голямата част от телените червеи зимуват в почвата като ларви от различни възрасти или като възрастни индивиди през последната година от развитието си. При малък брой телени червеи зимуват само ларвите. Яйцата се снасят поединично или на групи около кореновата шийка на растенията, под бучките пръст, в пукнатините на почвата и под укрития от растителни остатъци. Излюпените ларви нагризват прорастващите семена и кълновете, повреждат пониците, хранят се с подземните органи на растенията, с което им нанасят големи повреди и значителна част от тях увяхват, пожълтяват и загиват. В резултат на нападението посевите и насажденията се прореждат. Почвата, като среда за обитание на ларвите на телените червеи, няма постоянна температура и влага, което обуславя денонощната и сезонната, вертикалната и хоризонталната им миграция, с което те осигуряват екологичния си комфорт. Ларвите имат от 3 до 5-годишен жизнен цикъл. През това време линеят 8-9 пъти. След като завършат развитието си, какавидират в почвата на дълбочина от 8 до 15 cm в землиста камерка. Излюпените бръмбари се изхранват с цветния прашец, нектара, венчелистчетата и вегетативните органи на почти всички овощни видове, лозата и ягодоплодните растения, без да нанасят съществени повреди. Те водят скрит начин на живот. През нощта и през топлите часове на деня се укриват от долната страна на листата или в основата на растенията. Най-активни са привечер.

Броят на телените червеи е много голям, но само малка част от тях са известни като неприятели по зеленчуковите растения. Най-разпространени сред тях са обикновеният полски ковач, тъмният полски ковач, малкият полски ковач и западният полски ковач.

 

Обикновен полски ковач (Agriotes lineatus L.)

 

Възрастното насекомо има кафяво-черно тяло с дължина от 7,5 до 10 мм. Преднегръдът е колкото дълъг, толкова и широк. Елитрите са сиво-кафяви, с редуващи се ясно изразени по-тъмни и по-светли надлъжни ивици. Антените са нишковидни и достигат до края на преднегръда. Има петгодишен цикъл на развитие. Зимува като ларва от различни възрасти и като възрастно насекомо в землиста камерка през последната година от развитието си.

 

Тъмен полски ковач (Agriotus obscurans L.)

 

Възрастното насекомо има черно-кафяво тяло с дължина 7-9 мм. Преднегръдът е по-широк, отколкото дълъг, и е гъсто точкуван. Тялото е изпъкнало от горната страна. Пълният цикъл на развитие продължава от 4 до 5 години. Зимува като ларва от различни възрасти и като възрастно насекомо в землиста камерка през последната година от развитието си.

 

Малък полски ковач (Agriotus sputator L.)

 

Възрастното насекомо е със светлокафяво до червеникаво тяло, достигащо на дължина 6,5-8,5 мм. Преднегръдът е гъсто пунктиран, по-дълъг, отколкото широк. Антените и краката са жълто-кафяви. Третото членче на антените е по-дълго от останалите. Има четиригодишно развитие. Зимува като ларва от различни възрасти, а през последната година от развитието си като възрастно насекомо.

 

Западен полски ковач (Agriotes ustulatus Schall.)

 

Възрастното насекомо има жълто-кафяво до тъмно оцветено тяло с дължина 8-12 мм . Има тригодишно развитие, което протича в рамките на четири календарни години.  Зимува като ларва от различни възрасти.

 

КОНТРОЛ

 

Борбата с всички телени червеи се провежда трудно поради скрития им начин на живот. Тя включва система от мероприятия, към които се отнасят обследвания за определяне плътността на неприятеля чрез почвени разкопки или чрез триъгълни житни примамки; редовна междуредова обработка на почвата или използване на хербициди за унищожаване на плевелите и особено на пирея; включване като подкултура на растения, които по-слабо се нападат от телени червеи (грах, просо); засяване и засаждане на подходяща дълбочина и в съкратени срокове; балансирано органично и минерално торене; варуване на киселите почви и третиране на семената в семенилищата със инсектициди.

 

  |  Views: 704  |  Прочетено във Вестник за градината