Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Сусам

Sesamum indicum

Сусам

Сусамът (Sesamum indicum) е едногодишно тревисто растение. Корените му са слабо развити. Стъблото е право, високо от 60 до 280 см, силно окосмено, 4 -или 8-ръбесто. Листата са срещуположни и също окосмени. Те се променят в зависимост от разположението им по стъблото. Цветовете са едри (2-4 см), намират се в пазвите на листата по един или до 3-5 заедно. Плодът е окосмена кутийка, узрели те са жълто-зелени или жълти, разпукват се по дължината си и семената лесно се изсипват. Те са дребни, плоски, бели или черни. Най-ценни са белосеменните сортове сусам.

Растението е топлолюбиво и пониква при 15-18°С, през вегетацията са му нужни 22 – 23°С. Ако захладнее под 15°С, растежът спира. Загива от най-слабите слани. Подходящи са леки и топли почви, чисти от плевели, с достатъчно влага, богати.

Подходящи предшественици са житните окопните и бобовите култури. Може да се засее след грах, ранни картофи, ечемик, анасон и др. На едно и също място сусам трябва да се сее след 5-6 г, иначе заболява. Най-опасната е бактериозата (черното гниене). Заразата се избягва, ако се спазва сеитбооборотът, използват се устойчиви сортове, семената се обеззаразяват и се унищожават болните растения.

Сусамът се тори с 180-200 г/100 кв м суперфосфат, 120-150 г/100 кв. м калиев сулфат, те се заорат с дълбоката оран през есента. Амониевата селитра – 250-300 г/ дка се внася с култивирането или дискуването. При напояване половината от азотния тор се дава като подхранване преди първата поливка.

От 20-25 май до 5-10 юни, когато почвата на дълбочина 5-6 см се затопли до 16-18°С може да го сеете. Като втора култура най-подходящото време е в края на юни до 10 юли. Семената 1-2 дни преди сеитба се поставят в 0,5 % разтвор от син камък за 1 час. Ако използвате машина, ще изразходите около 60-80 г/100 кв. м семена, а на ръка – 150 г. След сеитбата се валира.

След поникването междуредията се култивират на 6-8 см дълбочина, а редовете се окопават ръчно. При Последната обработка преди цъфтежа растенията слабо се загърлят, а когато са във фаза 3-й – 4-и лист, сусамът се разрежда. Стръкчетата се оставят на 8-10 см едно от друго. Напоявайте 2-3 пъти по време на цъфтежа и когато се образуват плодовете.

Сусамът се прибира, когато най-долните кутийки станат кафяво-зеленикави, а долните листа пожълтеят и окапят. Ако изкате пълно узряване, семената ще изпадат. На малки площи сусамът се жъне ръчно. Растенията се връзват на снопчета, сушат се изправени на циментови площадки, докато узреят и по-горните кутийки. След 15-20 дни растенията се очукват върху найлон. След почистване семената се съхраняват в чували с влажност до 12 %.

 

  |  Views: 768  |  Прочетено във Вестник за градината