Енциклопедия

Стъкленки

Synanthedon

Стъкленки

Стъкленките се отнасят към сем. Aegeriidae. Те са твърде сериозни неприятели за овощните дървета и ягодоплодните видове, тъй като се хранят с дървесината и могат да предизвикат унищожаване на цели растения. Възрастните стъкленки са сравнително дребни пеперуди и при разперени крила достигат 16-23 мм, като женските са по-едри от мъжките индивиди. Крилата са стъклено прозрачни, откъдето носят името си. Обикновено задните крила са по-широки от предните. Коремчето е тъмно до черно с различни по цвят поясчета. Гъсеницата е кремаво-бяла, с жълтеникав оттенък. Главата й е триъгълна, насочена напред, тъмнокафява на цвят.

Стъкленките могат да имат както едногодишно, така и двегодишно развитие. Зимуват като гъсеници от различна възраст в повредените раститения, като част от гъсениците могат да презимуват два пъти. Пеперудите започват да летят в края на май и в началото на юни, през най-топлите и слънчеви часове от деня. Яйцата се снасят поединично в пукнатините на кората, около наранени тъкани, в местата на присаждане и върху оставени чепове, много рядко по тънките клончета в средата на короната. Те са здраво прикрепени с лепкав секрет към мястото на снасяне. Младите гъсеници навлизат в кората, като правят перпендикулярни отвори на дълбочина 2-3 мм. След това навлизат в ликовата тъкан, където се хранят и нанасят значителни повреди. Развиват се в самостоятелни ходове, дълги около 10 см и изпълнени с ръждивочервена течност, в която има екскременти и огризки. Обикновено отпадъците от храненето се натрупват под формата на конусовидни купчинки около отвора. Кората над мястото на повредата потъмнява, хлътва, а по-късно се разкъсва. Поради разрушаване на проводящата система сокодвижението в повредения участък спира. С течение на времето повредите се разширяват, тъй като пеперудите от следващите поколения стъкленки предпочитат да снасят около местата на първичното нападение. Дърветата отслабват и стават чувствителни към неблагоприятните фактори на средата (ниски температури и засушаване), както и към нападение от вторични неприятели.

 

Ябълкова стъкленка (Synanthedon myopaeformis Borkh.)

 

Крилата на възрастните стъкленки са разделени на външно и вътрешно прозрачно поле чрез черен напречен пояс. На четвъртото коремно сегментче има широко червено поясче, което е с еднаква ширина и при двата пола. При мъжките индивиди петото, шестото и последното коремно членче са снежнобели, а при женските коремчето завършва с яйцеполагало. Може да има едногодишно или двегодишно развитие и зимува като гъсеница в мястото на повредата.

 

Касисова стъкленка (Synanthedon tipuliformis Cler.)

 

Възрастното насекомо има стъклено прозрачни предни крила, с по едно златистокафяво напречно поясче. Задните крила са изцяло прозрачни и завършват със сиво-канелени ресници. Коремчето е цилиндрично, тъмносиньо, на края с кичур от синьо-виолетови космици. През второто, четвъртото и шестото коремно членче при женските и на седмото членче при мъжките индивиди преминават жълти пръстенчета. Има едно поколение годишно и зимува като гъсеница от различна възраст в издълбаните ходове, предимно по двегодишните стъбла.

 

КОНТРОЛ

 

Отглеждането на растенията трябва да се извършва при висока агротехника. При резитбата не бива да се оставят чепове. Необходимо е отрязаните повредени растителни части да се изгарят или да се изнасят веднага от насаждението. При висока степен на нападение от стъкленки може да се проведат и химични третирания с широкоспектърни инсектициди, като се облеят добре скелетните части и стъблото на нападнатите растения.

 

  |  Views: 1317  |  Прочетено във Вестник за градината