Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Стъблени раковини

Стъблените раковини са сравнително слабо разпространени в нашата страна, като се проявяват най-често при оранжерийното производство. Нападат доматите, пипера, патладжана и други зеленчукови видове. Причинител на болестта стъблени раковини е гъбата Didymella lycopersici Kleb. с безполова форма Ascochyta lycopersici Brun.

Болестта се проявява на всички етапи от развитието на растенията, но е по-вредоносна за възрастните растения. В основата на стъблата се образуват сухи, хлътнали, сиво-кафяви петна (раковини). Те затрудняват нормалното хранене, поради което растенията увяхват и изсъхват. Тези повреди наподобяват пораженията от сиво гниене, но се отличават от тях с по-малките си размери. Върху плодовете болестта се проявява като дръжково гниене. Около дръжката и чашечните листенца на зелените или зазряващите плодове се развиват хлътнали, кафяви петна, които бързо се разширяват. Нападнатите плодове загниват и окапват. Гниенето продължава и върху обраните плодове в процеса на съхранение. Напетнените участъци се покриват с черни точици, които са важен диагностичен признак при идентифицирането на тази болест.

Причинителят на стъблени раковини презимува в заразените растителни остатъци, намиращи се в почвата. На големи разстояния се разпространява чрез семена. Вторичните инфекции се извършват чрез поливните води и чрез дъждовните капки. Болестта се развива силно при повишена относителна влажност на въздуха и при ниски температури.

 

КОНТРОЛ

 

Използване на здраво  или обеззаразено чрез препарати семе. Унищожаване на всички увехнали растения и обеззаразяване на почвата и основата на растенията със синкамъчен разтвор – 1%. Всички болни плодове и растителните остатъци трябва да се унищожават задължително след прибирането на продукцията.

 

  |  Views: 668  |  Прочетено във Вестник за градината