Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Столбур по пипера

Столбур по пипера Болните растения остават много дребни, с  хлоротично или интензивно жълто оцветяване, поради което рязко се открояват в посева. Симптомите на болестта са особено силно изразени по връхните листенца, които издребняват, добиват ладиевида форма и пожълтяват. При стискане с ръка са твърди и хрущат, поради натрупаната в тях скорбяла. Нападнатите растения увяхват, първоначално само през деня, а след това изцяло и бързо изсъхват. Увяхването е резултат от загиване на корените, което започва от върха им. Кората е кафява, изприщена и лесно се отделя при смачкване с ръка. За разлика от вертицилийното и фузарийното увяхване дървесината и ликото запазват белия си цвят. Симптомите се появяват разпръснато върху отделни растения, въпреки че броят им по периферията на посева е много по-голям, тъй като преносителят не среща затруднения при летежа си.

 

КОНТРОЛ

 

Независимо, че цикадата, преносител на болестта и нейната биология са добре проучени, поради продължителния й летеж,  химичната борба чрез инсектициди е недостатъчно ефективна. Освен това се налага масово третиране на големи площи вследствие съществуването на многобройни растения гостоприемници. Прилагат се разнообразни агротехнически практики за ограничаване на намножаването и летежа на цикадата, сред които най-голям ефект имат: ранната сеитба или разсаждане; борбата с плевелите; максимално възможната гъста сеитба или разсаждане на културата; сеитбата на кулисни култури от слънчоглед, царевица или захарна метла около посевите, които ограничават разселването и разпространението на преносителя.

 

Виж още СТОЛБУР

 

  |  Views: 678  |  Прочетено във Вестник за градината