Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Столбур по патладжана

Столбур по патладжана Листата на болните растения са щръкнали, ладиевидно извити нагоре и силно хлоротични, а при някои сортове интензивно виолетово оцветени. Само тъканите, разположени непосредствено около нерватурата запазват зеления си цвят. Наблюдава се засъхване и листопад, който започва от долните и върви към горните етажи, като се запазват само най-младите листенца на върха на растенията. Оголеното стъбло при повечето сортове има ръждивокафяв цвят. Цветовете остават стерилни, а образуваните преди заразяването плодове са горчиви, завяхват и изсъхват. Корените на нападнатите растения потъмняват, напукват се и кората им се отделя лесно на цилиндрични парчета.  

 

КОНТРОЛ

 

Независимо, че цикадата, преносител на болестта и нейната биология са добре проучени, поради продължителния й летеж,  химичната борба чрез инсектициди е недостатъчно ефективна. Освен това се налага масово третиране на големи площи вследствие съществуването на многобройни растения гостоприемници. Прилагат се разнообразни агротехнически практики за ограничаване на намножаването и летежа на цикадата, сред които най-голям ефект имат: ранната сеитба или разсаждане; борбата с плевелите; максимално възможната гъста сеитба или разсаждане на културата; сеитбата на кулисни култури от слънчоглед, царевица или захарна метла около посевите, които ограничават разселването и разпространението на преносителя.

 

Виж още СТОЛБУР

 

  |  Views: 656  |  Прочетено във Вестник за градината