Енциклопедия

Сливов плодов червей

Laspеyresia funebrana

Сливов плодов червей

Сливов плодов червей (Laspеyresia funebrana Tr.) Предните крила на възрастните насекоми са тъмносиво-кафяви до светлосиви, с луничка в основата и сиво-синкави напречни вълнисти ивички. На предния им край има пет бели кукички и едно кръгло петно с ръждивокафява основа, в което са разположени ивички с оловен цвят. Задните крила са по-светли от предните, по краищата със сиво-жълтеникави реснички. Сливовият плодов червей има две поколения годишно и зимува като възрастна гъсеница в плътен пашкул от коприна в пукнатините и под старата засъхнала кора на сливата, по-рядко в основата на стъблата и в почвата.

 

КОНТРОЛ

 

Срещу плодовите червеи се прилагат химични средства при икономически значима плътност – 2-3 броя пеперуди на феромонова уловка за седмица и 1-1,5% пресни вгризвания по плодовете. В зависимост от развитието на неприятелите се използват препарати с различен механизъм на действие. Няколко дни след началото на летежа (установява се чрез синтетични феромонови (полови) уловки), но задължително преди яйцеснасянето, се прилагат препарати от групата на блокаторите (инхибиторите) на хитиновия синтез. Когато първите снесени яйца достигнат фаза черна главичка (прозира през обвивката) тези препарати се сменят с фосфороорганични и карбаматни инсектициди или със синтетични пиретроиди. За ограничаване на плодовите червеи се препоръчва остъргване на старата и напукана кора или поставяне на сухи ловни пояси от велпапе върху ствола на дървета, които периодично се свалят и изгарят.

 

Виж още ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ

 

  |  Views: 1018  |  Прочетено във Вестник за градината