Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Склероцийно гниене по сенникоцветните култури

Болестта се проявява върху различни видове от тази група както при отглеждане на полето, така и в периода на лагеруване. Като причинители на склероцийно гниене по сенникоцветните видове са установени две фитопатогенни гъби – Sclerotinia sclerotiorum (Libert) Masse и S. minor (Jagger).

По целината и морковите болестта се проявява като полумокро загниване в основата на листата, които жълтеят и изсъхват. Повредите се разпростират върху кореноплодите и корените, като предизвикват загниването им. Върху нападнатите растителни части се появява бял, плътен памуковиден налеп, изпъстрен с едри черни склероции. Твърде често развитието на болестта е на хармани.

Причинителите на склероцийно гниене по сенникоцветните култури са типични почвообитаващи видове, които са в състояние да се развиват начин върху мъртвите растителни остатъци. Заразяването и развитието на болестта се благоприятстват при хладно и влажно време, както и при монокултурно отглеждане на гостоприемниците.

 

КОНТРОЛ

 

Спазване на 4-5-годишно сеитбообращение, като се избягват ниските и влажни площи. Внимателно унищожаване на първите болни растения през вегетационния сезон и ликвидация на растителните остатъци след прибиране на реколтата чрез дълбока почвена обработка.

 

  |  Views: 347  |  Прочетено във Вестник за градината