Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Сиво гниене по чесъна

Сиво гниене по чесъна Въпреки че може да нападне всички лукови видове, болестта има най-голямо значение за чесъна в периода на съхранение.

В основата на скилидките след обелване се виждат жълтеникави до кафяви, слабо вдлъбнати петна с големина няколко милиметра. В периода на съхранение повредите се разрастват, скилидката завяхва и се мумифицира. При висока влажност върху повредените тъкани се развива сив налеп. При засаждане на заразени скилидки се развиват дребни, хлоротични растения. Старите листа при зимния чесън загниват и полягат, а при изскубване се късат в областта на шийката. Външните люспи на луковицата потъмняват и върху тях се появяват черни склероции.

 

КОНТРОЛ

 

Висока агротехника и благоприятен воден и въздушен режим при отглеждане на зеленчуковите култури. Опазването на растенията от мана, трипс и други вредители намалява проявите на сивото гниене при всички зеленчукови видове. Преди засаждане чесънът се изнася за 15-20 дни на открито. Луковиците може да се обеззаразят чрез потопяване в разтвор от топсин – 0,2% за 2 часа, след което е необходимо просушаване.  При поява на външни признаци и благоприятни условия за развитие на патологичния процес се извършват фунгицидни третирания с топсин – 0,1%, който задължително се комбинира с прилепител. В периода на технологична зрялост се препоръчва ограничаване на поливките, а самата беритба трябва да се извършва само при сухи условия. Своевременно прибиране на продукцията, като не се допуска презряване или напукване. Изваждането на чесъна да се извършва във фаза полягане на една трета от растенията. Необходимо е просушаване на полето най-малко в течение на две седмици, като  разстилането става така, че луковиците на единия ред да се покриват от стъблата и листата на съседния. Стъблата се отрязват след изсъхване на 2,5-5 см над шийката на растенията. Необходимо е добро просушаване на луковиците преди лагеруване. В складовите помещения трябва да се поддържа температура 2-3ºС и относителна влажност на въздуха около 90-98% при периодичен преглед за отстраняване на загнилите плодове или луковици. Задължително унищожаване на растителните остатъци след прибиране на реколтата чрез дълбока обработка на почвата.

 

Виж още СИВО ГНИЕНЕ

 

  |  Views: 1594  |  Прочетено във Вестник за градината