Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Сиво гниене по салатата

Сиво гниене по салатата Широко разпространена и силно вредоносна болест на салатата, особено при зимно-пролетно отглеждане при оранжерийни условия.

Болестта засяга и младите растения, но най-често се развива в периода на технологична зрялост. Нападат се листата, стъблата, кочаните, семенниците и семената. В основата на най-външните листа, обикновено тези, които се допират до почвената повърхност, се образуват едри кафяви напетнявания, които се покриват със сив памуковиден налеп. Болестта се разпространява към пазвите на листата, откъдето колонизира кочана и стъблото. Повредите по стъблото се разширяват, обхващайки листата един след друг.

 

КОНТРОЛ

 

Висока агротехника и благоприятен воден и въздушен режим при отглеждане на зеленчуковите култури. Опазването на растенията от мана, трипс и други вредители намалява проявите на сивото гниене при всички зеленчукови видове. При поява на външни признаци и благоприятни условия за развитие на патологичния процес се извършват фунгицидни третирания с топсин – 0,1%. В периода на технологична зрялост се препоръчва ограничаване на поливките, а самата беритба трябва да се извършва само при сухи условия. Задължително унищожаване на растителните остатъци след прибиране на реколтата чрез дълбока обработка на почвата.

 

Виж още СИВО ГНИЕНЕ

 

  |  Views: 1424  |  Прочетено във Вестник за градината