Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Сиво гниене по доматите

Болестта сиво гниене по доматите е силно вредоносна за ранното полско производство и при отглеждане на културата в полиетиленови  оранжерии.

Болестта засяга всички надземни органи. Върху стареещите листа в основата на стъблото се развиват светлокафяви, повече или по-малко закръглени петна, които постепенно се разрастват, обхващайки цялата повърхност. Върху стъблата петната са кафяви или сиви, отначало сухи, с напукана кора, а след това влажни. На дължина могат да достигат 10-15 см. Обикновено повредите са разположени около рани, образувани при колтучене или по остатъците от листните дръжки след почистване. Върху зазряващите плодове, най-често около дръжчената ямичка, се развиват сиво-кафяви петна, които се разрастват и ги обхващат изцяло. Върху всички нападнати части при влажни условия се развива изобилен сив плесенов налеп. При полски условия върху нарастващите плодове болестта може да се прояви и под формата на точкова некроза, обкръжена от бял перест ореол. Тези симптоми имат повърхностен характер и се проявяват при неблагоприятни условия за развитието на болестта.

 

КОНТРОЛ

 

Висока агротехника и благоприятен воден и въздушен режим при отглеждане на зеленчуковите култури. Отстраняване на най-долните 2-3 листа, с което се обезпечава свободен достъп на въздух и на слънчева светлина. Да не се полива непосредствено след колтучене, връзване и други манипулации по растенията. Опазването на растенията от мана, трипс и други вредители намалява проявите на сивото гниене при всички зеленчукови видове. При поява на външни признаци и благоприятни условия за развитие на патологичния процес се извършват фунгицидни третирания с топсин – 0,1%.. В периода на технологична зрялост се препоръчва ограничаване на поливките, а самата беритба трябва да се извършва само при сухи условия. Своевременно прибиране на продукцията, като не се допуска презряване или напукване. Задължително унищожаване на растителните остатъци след прибиране на реколтата чрез дълбока обработка на почвата.

 

Виж още СИВО ГНИЕНЕ

 

  |  Views: 2876  |  Прочетено във Вестник за градината