Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Сиви (бели) листни петна по крушата

Причинител на сиви листни петна по крушата е гъбата Mycosphaerella pyri (Auersw.) Boerema, която има безполов стадий Septoria pyricola Desmazieres. Сивите листни петна са повсеместно разпространени, особено в застаряващи и изоставени крушови насаждения.

Върху листата се образуват многобройни, дребни, светлокафяви петна, чийто център постепенно изсветлява и се изпъстря с черни точици, докато по периферията им се запазва тъмнокафяв бордюр. При висока степен на нападение листата пожълтяват, прегарят и изсъхват рано през вегетационния сезон. Повредите водят до намаляване на продуктивността и жизнеността на дърветата, които често измръзват през зимата. При някои крушови сортове върху плодовете се формират тъмносиви, дребни, хлътнали петна, водещи до интензивно деформиране.

Патогенът зимува в окапалите листа. Формираните върху тях спори осъществяват първичните заразявания напролет. Масовото разсейване на болестта се извършва от вторична инфекция.

Инфектирането се извършва при дъжд, поради което болестта се развива силно в топло и влажно време, през периода на интензивно нарастване на листата и плодовете на крушата.

 

КОНТРОЛ

 

Не се провеждат специфични мерки за борба със сивите листни петна по крушата. Химичните третирания, насочени срещу струпясването, ограничават и развитието на тази болест.

Високо чувствителни към сивите листни петна са сортовете Боскова масловка, Енисейка, Караменец, Водник.

Слабо чувствителни са крушовите сортове Ангулемска дукеса, Д-р Гюйо, Зимна деканка, Хардиева масловка.

 

  |  Views: 584  |  Прочетено във Вестник за градината