Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Септориози по ягодата

Установени са три вида септориози по ягодата (листни напетнявания) – Septoria fragariae (Lib.) Desm., S. aciculosa Ell. & Ev. и S. fragariaecola Lobik. От тях с най-голямо значение и вредоносност е видът S. fragariaecola.

Върху листата се образуват повече или по-малко закръглени петна, които достигат 5-12 мм на диаметър. Те имат кафяв център и червено-кафява периферия. Върху горната повърхност на петната се формират многобройни, тъмни плодни телца. Зелените плодове се покриват с твърди, кафяви, вдлъбнати петна. При силно нападение нормалното развитие на растенията се задържа.

Причинителите на септориозите презимуват в петната по старите, повредени листа. Влагата е от определящо значение за развитието на тази болест. Тя е необходима за освобождаване и за разнасяне на спорите.

 

КОНТРОЛ

 

Осъществява се чрез изнасяне и унищожаване на болните растителни остатъци за намаляване на изходната инфекция и  посредством широкоспектърни фунгициди, използвани и при останалите листни напетнявания по ягодата.

 

  |  Views: 591  |  Прочетено във Вестник за градината