Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Сачмянка по кайсията

При сачмянка по кайсията напетняванията по листата се перфорират бързо и при този вид рядко могат да бъдат наблюдавани некротични напетнявания. При силно нападение върху листата се формират широки неправилни участъци, които приличат на изгризвания от насекоми. Повредите по леторатите на кайсията са твърде рядко явление. Плодовете на този вид обаче се отличават с висока степен на чувствителност и повредите са често и обичайно явление. Обикновено симптимите се наблюдават около дръжчената ямичка във вид на дребни, червено-кафяви струпейчета. Много често те се намират в по-висока плътност откъм откритата страна на плода. Имат сравнително повърхностно разположение и могат да предизвикат некроза на кожицата.

  

КОНТРОЛ

 

Мерките, насочени към ограничаване на сачмянката, са общи за всички костилкови видове. Необходима е прецизна зимна резитба за отстраняване и унищожаване на нападнатите клони, клонки и леторасти, която се извършва едновременно със зимната резитба за плододаване. Препоръчва се есенно-зимно (при три четвърти листопад) или зимно-пролетно (преди набъбване на пъпките) пръскане с бордолезов разтвор -1%. Добре е, ако има възможност да се извършат и двете третирания. Първото вегетационно пръскане се провежда във фенофаза цветен бутон с бордолезов разтвор -1% или други фунгициди. При влажно време, след около една седмица, се пръска отново с подходящи разрешени препарати. Срещу повредите по плодовете се третира със същите препарати в периода след прецъфтяването до ограничаване на болестта.

Висока чувствителност към сачмянка показва кайсиевият сорт Костюженска. Добра устойчивост имат сортовете Еревани, Землянична, Филипопол.

 

  |  Views: 1187  |  Прочетено във Вестник за градината