Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Ръжда по лука

Външните признаци на болестта ръжда по лука варират в значителна степен в зависимост от вида на причинителя:

Puccinia porri (Sow.). – върху най-рано нападнатите листа се формират жълти, кръгли или овални петна, около които кръгово се разполагат червено оцветени едри напетнявания (ецидии). По-късно върху листата се появяват дребни, жълто-ръждиви уредосори. Те са разпръснати или са разположени в неголеми групи. Първоначално сорите са закрити от покривните тъкани, но по-късно се разпукват. В края на вегетационния сезон върху нападнатите тъкани се образуват тъмно оцветени телиосори. Нападнатите тъкани жълтеят преждевременно и изсъхват.

Puccinia allii (De Candolle) Rud. – уредосорите са оранжеви до ръждивочервени и формират дълги линейни образувания, които първоначално са закрити, а след това разкъсват покривните тъкани. Телиосорите представляват сравнително дълги черни чертички, покрити от епидермиса. Развитието на гъбните структури предизвиква интензивно жълтеене и засъхване на нападнатите листа.

Melampsora allii-populina Kleb. – тази ръжда формира единични или многобройни жълто-оранжеви купчинки, често наредени в концентрични елипси и пръстени, които достигат до 1 см в диаметър. Те причиняват жълтеене и засъхване на листата.

Макар че се срещат едновременно, преобладаваща от ръждите по луковите култури е Puccinia porri. Melampsora allii-populina се появява изолирано в отделни райони, където се среща нейният основен гостоприемник – тополата.

Ръждите по луковите култури презимуват в многогодишните си гостоприемници, в растенията, оставени за семе, или в болните растителни остатъци, намиращи се в почвата. Развитието на тази група от болести е по-силно при влажно време и при използване на високи норми азотни торове.

 

КОНТРОЛ

 

Прилага се комплекс от общосанитарни мерки, включващ 2-3-годишно сеитбообращение, унищожаване на растителните остатъци след прибиране на реколтата и пространствена изолация от миналогодишните посеви. Химични мерки за контрол срещу различните видове ръжда по лука се прилагат рядко, само когато има опастност от силно нападение.

 

  |  Views: 1460  |  Прочетено във Вестник за градината