Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Ръжда по дюлята

Ръжда по дюлята причинява гъбата Gymnosporangium confusum Plower, която е в състояние да заразява и мушмулата и глога. Болестта има слабо разпространение само в отделни райони на страната, поради което е с незначителна вредоносност, но в определени години предизвика големи повреди по растенията.

Върху листата на дюлята се появяват единични или многобройни едри или дребни, плътни, кожести кафяви петна. От горната страна те са грапави, а от долната са покрити с твърди тесни тръбички, с дължина до 1 cм, които обикновено са закривени. Върху плодовете се развиват подобни многобройни тръбички, които са в състояние да обхванат значителна част от повърхността им. При заразяване в ранни стадии от развитието на завръзите те се деформират и опадат. При по-късно нападение колонизираните плодове спират нарастването си и изсъхват.

Върху основния си гостоприемник – хвойната, патогенът формира вретеновидни надебелявания по клонките, в които преживява няколко години. Всяка пролет върху тях се образуват спори, заразяващи дюлята.

Болестта се развива силно само при наличие на хвойна. Разсейването на спорите се благоприятства при вятър, а за заразяването е нужен дъжд или обилна роса.

 

КОНТРОЛ

 

При силна поява на ръжда по дюлята се препоръчват следцъфтежни третирания с подходящи широкоспектърни фунгициди.

  

  |  Views: 1150  |  Прочетено във Вестник за градината