Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Репен стъблен скритохоботник

Ceuthorrhynchus napi

Репен стъблен скритохоботник

Репен стъблен скритохоботник (Ceuthorrhynchus napi Gyll) Възрастните индивиди се изхранват с младите листа и цветните пъпки на зелевите растения. Ларвите се вгризват в сърцевината на стъблата, където се образува кухина, изпълнена с огризки и екскременти. В мястото на храненето стъблото се подува, изкривява и лесно се пречупва. Възрастното насекомо е дребен хоботен бръмбар, с дължина 3,2-3,8 мм и с продълговата, почти яйцевидна форма на тялото. Има черно основно оцветяване, но тялото е покрито със сиви власинки и люспи, които му придават сив цвят. Елитрите имат надлъжни ивици и не покриват последното коремно членче. Репният стъблен скритохоботгник има едно поколение годишно и зимува като възрастно насекомо в землиста камерка.

 

КОНТРОЛ

 

Борбата с хоботниците по зеленчуковите култури има преди всичко профилактичен характер и включва спазване на 3-4-годишно сеитбообращение с пространствена изолация от миналогодишните посеви. Контрол върху дивите и плевелните гостоприемници, който поддържат жизнения им цикъл. Механична обработка на почвата, засягаща онези стадии от развитието им, които са свързани с нея. При висока плътност в семепроизводните посеви е възможно да се проведат химични третирания срещу възрастните индивиди преди снасянето на яйцата им с ширикоспектърни инсектициди. След прибиране на реколтата растителните остатъци трябва да се съберат и унищожат. 

 

Виж още ХОБОТНИЦИ

 

  |  Views: 804  |  Прочетено във Вестник за градината