Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Разноцветна зелева дървеница

Еuridema ornata L.

Разноцветна зелева дървеница

Видът разноцветна зелева дървеница (Еuridema ornata L.) има повсеместно разпространение у нас, като вреди по всички културни и плевелни растения от сем. Кръстоцветни – различни видове зеле, ряпа, репички, алабаш, спанак и други.

Възрастното насекомо има овално продълговато тяло и различно обагряне в съответствие с което са установени три форми – бледожълтеникаво оцветени, с тъмнозелени петна; червено оцветени, с черни петна, червени пръстени по пищялите на краката и с черни дебели напречни ивици по коремчето; червени с триъгълно черно петно на коремчето. Яйцата са с бъчвовидна форма. Ларвата външно прилича на възрастното насекомо, но е по-дребна и е без крила.

Разноцветната зелева дървеница има едно и частично второ поколение. Зимува като възрастно насекомо в почвата, под бучките пръст, под растителните остатъци, в окапалите листа на дърветата и в широколистните плевели, в целините и синорите, в стърнищата и т.н. Вредят едновременно възрастните и ларвите. Те смучат сок от младите нежни части на кръстоцветните растения, особено от младите листа, листните и цветните дръжки и шушулките. В мястото на повредата се появяват жълто-бели напетнявания, които по-късно пожълтяват и обхващат целия лист, който изсъхва. Нападнатите растения изостават в развитието си и завиват по-дребни глави, които често са завехнали и безвкусни. Особено големи са повредите по растенията, оставени за семе, тъй като  дървениците са в състояние изцяло да повредят формиращите се цветоноси, цветовете и шушулките.

 

КОНТРОЛ

 

Към мерките за ограничаване развитието на разноцветна зелева дървеница се включват дълбоката почвена обработка с обръщане на почвения пласт и изнасянето на растителните остатъци. При висока плътност на дървеницата в семепроизводните посеви могат да се извършат химични третирания с широкоспектърни инсектициди.

 

  |  Views: 906  |  Прочетено във Вестник за градината