Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Пъстра синапница

Pieris daplidice

Пъстра синапница

Пъстра синапница (Pieris daplidice L.) Неприятелят има съществено значение за семепроизводството, тъй като нагризва цветовете и шушулките на зелето, ряпата и алабаша. Предните крила на пеперудата са бели, изпъстрени с черни петна и ивици. На втория чифт крила има рисунки със зеленикави, жълти и черни петна и ивици. Гъсеницата е жълтеникаво-зелена до синьо-сива. Надлъжно на тялото й преминават ивици с жълтеникав цвят. Покрита е с голям брой кафяви брадавички, върху които са разположени неголеми четинки. Пъстрата синапница има 2-3 поколения годишно и зимува като какавида.

 

КОНТРОЛ

 

Борбата с различните бели пепуруди се извършва основно с химични средства. Те проявяват задоволителна ефективност поради открития начин на живот на гъсениците. Използват се широкоспектърни инсектициди.

 

Виж още БЕЛИ ПЕПЕРУДИ

 

  |  Views: 686  |  Прочетено във Вестник за градината