Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Позеленяване на венчелистчетата на ягодата

Болестта Позеленяване на венчелистчетата на ягодата се предизвиква от фитоплазма. Тази болест има сравнително ограничено икономическо значение за културата.

Заразените растения са по-слаби, листата са недоразвити и без характерния за вида блясък. Чашелистчетата на цветовете се разрастват прекомерно, а венчелистчетата са дребни, с тъмнозелен вместо с бял цвят. Плодове се образуват рядко. В случаите, когато се формират, те изсъхват и окапват, преди да узреят. Върху някои сортове, например Кембридж фаворит, се образуват филодии (дребни листенца) върху семената на плодовете. Болните растения са чувствителни към стресови фактори на външната среда.

Патогенът се запазва върху останалите си многогодишни гостоприемници (бяла детелина и астри). Пренася се чрез присаждане, с посадъчен материал и чрез няколко вида цикади (Aphrodes bicinctus, Macrosteles fascifrons и други). Развитието на болестта съвпада с динамиката на намножаване на цикадите-преносители.

 

КОНТРОЛ

 

За да се ограничи болестта се препоръчва пространствена изолация на новите ягодови насаждения от старите детелинови посеви и химическа борба спрямо цикадите – преносители на болестта в маточните насаждения.

 

  |  Views: 1217  |  Прочетено във Вестник за градината