Енциклопедия

Плодов червей

Laspеyresia

Плодов червей

Групата на плодовите червеи (сем. Tortricidae) включва ябълковият плодов червей, сливовият плодов червей, крушовият плодов червей, ореховият плодов червей и източният плодов червей. Тези насекоми имат повсеместно разпространение и са най-значимите вредители за овощните дървета, тъй като засягат директно плодовете, предизвиквайки преждевременно червясване и окапване, което ги прави негодни за консумация.

Възрастните насекоми на плодовите червеи са дребни пеперуди. Предните им крила са тъмносиви с многобройни по-тъмни вълнообразни напречни линии. На върха на крилата има по едно продълговато овално тъмнокафяво петно, известно като огледалце, тъй като в него се намират от 3 до 5 дъговидни блестящи петънца. При отделните видове огледалното петно е изразено в различна степен – най-ясно е при ябълковия плодов червей. Задните крила са еднообразно сиво-кафяви и завършват с къси кафяви реснички. В спокойно състояние пеперудите държат крилата си сгънати стреховидно. Гъсениците са белезникаво-кремави до розови, като цветът им зависи в голяма степен от плодовете, с които се изхранват.

Отделните видове имат почти еднообразна биология. При нашите условия обикновено развиват 1, 2 или 3 поколения годишно, но източният плодов червей може да формира 4-5 поколения. Броят им не е фиксиран и се определя от условията на външната среда. При дълга и продължителна есен обикновено се наблюдава късно червясване, което е обусловено от развитието на допълнителни поколения. Зимуват възрастните гъсеници под старата и напукана кора на стъблата и дебелите клони на по-възрастните дървете, под кората и цепнатините на постоянните и временните подпори, в плодохранилищата и амбалажа и рядко в почвата близо до повърхността или непосредствено до стъблата на овощните дървета. Какавидирането се извършва напролет, а излюпването на възрастните индивиди обикновено започва в първото десетдневие на май (при сливовия плодов червей малко по-рано, а при крушовият – доста по-късно) и продължава до началото на юли. Пеперудите са активни привечер и през нощта, като летят на къси разстояния. През деня те са прикрепени неподвижно от долната страна на листата или клонките на дърветата. Пеперудите отлагат яйцата си поединично, най-често върху горната повърхност на листата, по плодовете и по клонките. Те предпочитат по-гладка повърхност, поради което яйцата от първото поколение се снасят рядко върху плодовете, които в този период са доста мъхести. Снасянето съвпада с времето, когато плодовете са с размер на едър лешник или дребен орех. След излюпването си младите гъсенички пълзят известно време, за да изберат подходящо място за вгризване. Най-често това са местата, където се допират два плода, плод с лист или плод с клонка. Под обвивката на плода гъсениците издълбават малки мини, в които се хранят няколко дни, след което правят ход по посока на семенната кутийка или на костилката. Това нарушава нормалното хранене на плода и той окапва преждевременно. За пълното си развитие една гъсеница поврежда от един до три плода. След като завършат развитието си, гъсениците напускат плодовете и пропълзяват до подходящи укрития, където всяка си прави отделно пашкулче, в което какавидира. Пеперудите от второто поколение обикновено се появяват в средата на юли и летежът им продължава до края на август, а в топли и сухи години до средата на септември. Развитието на отделните поколения се застъпва и преминава през същите етапи, както и при първото.

 

Ябълков плодов червей (Laspеyresia pomonella L.)

 

Предните крила на възрастните насекоми са пепелносиви, с многобройни напречни по-тъмни вълнообразни линии. На външния край на крилата има по едно продълговато овално тъмнокафяво петно, в което са разположени няколко дъговидни петънца със златист цвят. Задните крила са тъмносиви и завършват с къси кафяви реснички. Възрастната гъсеница е белезникава, отгоре розова, със сиви хитинови плочки, от които излизат по-къси и по-дълги космици. Ябълковият плодов червей развива две и частично трето поколение. Зимува като възрастна гъсеница под старата и напукана кората на по-старите дървета.

 

Сливов плодов червей (Laspеyresia funebrana Tr.)

 

Предните крила на възрастните насекоми са тъмносиво-кафяви до светлосиви, с луничка в основата и сиво-синкави напречни вълнисти ивички. На предния им край има пет бели кукички и едно кръгло петно с ръждивокафява основа, в което са разположени ивички с оловен цвят. Задните крила са по-светли от предните, по краищата със сиво-жълтеникави реснички. Сливовият плодов червей има две поколения годишно и зимува като възрастна гъсеница в плътен пашкул от коприна в пукнатините и под старата засъхнала кора на сливата, по-рядко в основата на стъблата и в почвата.

 

Крушов плодов червей (Laspеyresia pyrivora Danil.)

 

Предните крила на възрастното насекомо са кафяво-сиви, с напречни вълнисти рисунки. Огледалцето е слабо изразено. Задните крила са кафяви, по краищата покрити с реснички. Гъсеницата е белезникава, със светлокафява глава, по-малки очи, с по-слабо развити и по-къси коремни крака. Хитинените плочки, от които излизат космиците, разположени по тялото на гъсениците, са светли и трудно се забелязват. Крушовият плодов червей има едно поколение годишно и зимува като възрастна гъсеница в почвата.

 

Орехов плодов червей (Laspeyresia amplana Hl.)

 

Възрастното насекомо е дребна пеперуда със сиво-червеникави до кафяви, обикновено керемидено-канелени предни крила. Задните крила са червеникаво-кафяви, в основата по-светли. Гъсеницата е със светло- до тъмнокеремиденочервен цвят. Ореховият плодов червей развива едно поколение годишно. Зимува като възрастна гъсеница, разположена в пашкул, под растителните остатъци близо до ореховите дървета, в пукнатините на кората, в основата на стъблото и по-рядко в почвата.

 

Източен плодов червей (Laspеyresia molesta L.)

 

Източният плодов червей е най-дребен от всички плодови червеи. Пеперудата е тъмносиво-кафяво оцветена с още по-тъмни зигзаговидни напречни линии и неясно оформено огледалце. Развива 4-5, а понякога и 6 поколения годишно, като е в състояние да се изхранва с различни овощни видове. Особено силно се напада прасковата, където първите поколения на източния плодов червей нагризват младите леторасти, а следващите предизвикват червясване на плодовете. Източният плодов червей напада силно и дюлята, тъй като тя е къснозреещ вид, който обезпечава изхранването на късните поколения при този вид.

 

КОНТРОЛ

 

Срещу плодовите червеи се прилагат химични средства при определена икономически значима плътност (ябълков плодов червей – 2-3 броя пеперуди на феромонова уловка за седмица и 0,8-1% пресни вгризвания по плодовете; сливов плодов червей – 2-3 броя пеперуди на феромонова уловка за седмица и 1-1,5% пресни вгризвания по плодовете; източен плодов червей – 1,5% нападнати леторасти и плодове;). В зависимост от развитието на неприятелите се използват препарати с различен механизъм на действие. Няколко дни след началото на летежа (установява се чрез синтетични феромонови (полови) уловки), но задължително преди яйцеснасянето, се прилагат препарати от групата на блокаторите (инхибиторите) на хитиновия синтез. Когато първите снесени яйца достигнат фаза черна главичка (прозира през обвивката) тези препарати се сменят с фосфороорганични и карбаматни инсектициди или със синтетични пиретроиди. За ограничаване на плодовите червеи се препоръчва остъргване на старата и напукана кора или поставяне на сухи ловни пояси от велпапе върху ствола на дървета, които периодично се свалят и изгарят.

 

  |  Views: 1230  |  Прочетено във Вестник за градината