Енциклопедия

Плодови и листни мухи

Diptera

Плодови и листни мухи

Плодовите и листни мухи се отнасят към разред Двукрили (Diptera). Те са често срещани насекоми в овощните насаждения, но с изключение на черешовата муха стопанското им значение е сравнително ограничено.

Възрастните насекоми на мухите имат една двойка ципести крила и тъмен основен цвят на тялото. Големината им варира от 2 до 6 мм. Ларвите са светли, най-често мръснобели, без глава и без крака, със заострен преден и почти отразан заден край.

Отделните видове развиват едно или две поколения годишно. Зимуват като какавиди или ларви в почвата, на различна дълбочина в зависимост от структурата й.

Възрастните насекоми се излюпват през пролетта, при повишаване на температурата. Те са активни през деня и се хранят с растителен нектар или с медената роса, отделена от листните въшки. Ларвите на мухите могат да използват както плодовете, така и листата като хранителен субстрат.

Плодовите мухи, изхранващи се с плодовете, каквито са черешовата и крушовата плодова муха (галица), снасят яйцата си съответно в зазряващите плодове на черешата, но преди омекването им, или в цветните пъпки на крушата като се ориентират преди всичко с помощта на зрението. Плодовете на ранозреещите сортове череши не са подходящи за снасяне, тъй като в момента на появата на възрастните индивиди вече са зазрели и омекнали. Най-много яйца се снасят по средно- и къснозреещите сортове, които червясват най-силно. Излюпените ларви се хранят с месестата част на плода, като я превръщат в кашицообразна маса и постепенно се придвижват до костилката. По-голямата част от ларвите напускат плодовете още докато се намират по дърветата. Колкото по-късна е беритбата, толкова повече ларви успяват да се изхранят, с което запасът от изходна инфекция за следващата година се повишава. Ларвите на крушовата плодова муха се изхранват по подобен начин. До края на развитието си те изцяло унищожават вътрешността на младите плодчета, които засъхват, набръчкват се, разпукват се и окапват.

Листните мухи, каквато е крушовата листна муха, снасят яйцата си по периферията на листата, където излюпилите се ларви се хранят. Вследствие на храненето листът се завива нагоре успоредно на главния нерв и придобива форма на фунйка. Завитата част на повредените листа надебелява, става крехка, първоначално има розов оттенък, а впоследствие некротира. Връхните части на нападнатите леторасти се оголват, което затруднява по-нататъшното им развитие.

От мухите най-съществено стопанско значение за овощните дървета имат черешовата муха, крушовата плодова муха и крушовата листа муха.

 

Черешова муха (Rhagoletis cerasi L.)

 

Възрастното насекомо е дребна муха с черно блестящо тяло и жълта глава. Крилата са ципести, с 4 тъмни напречни ивици. Четвъртата ивица е завита към предния край на крилото по посока на върха почти под прав ъгъл. Ларвата е жълтеникаво-бяла, без глава, само с устни кукички, и без крака. Има едно поколение годишно. Зимува като какавида в почвата на дълбочина до 10 см. Основната маса от какавидите са разположени около черешовите дървета в границите на проекцията на короната.

 

Крушова плодова муха (Contarinia pyrivora Riley.)

 

Възрастното насекомо е дребна муха с тъмносив основен цвят на тялото. При мъжките индивиди коремчето завършва с две рогчета, а при женските – с яйцеполагало. Ларвата е светложълта, без глава и без крака, със сегментирано тяло, стеснено към двата края. Крушовата плодова муха има едно поколение годишно и зимува като какавида в почвата на дълбочина от 5 до 12 см.

 

Крушова листа муха (Dasyneura pyri Bouche)

 

Възрастното насекомо прилича на крушовата плодова муха, но е по-дребно и по-светло на цвят. Младата ларва е белезникава, а възрастната – розова или кремава. Крушовата листна муха има две поколения годишно и зимува като ларва на дълбочина 10-12 cм в почвата.

 

КОНТРОЛ

 

Дълбоката обработка на почвата съдейства за механично унищожаване на зимуващите ларви и какавиди на мухите. Срещу черешовата муха, особено при средно ранните и къснозреещите сортове, задължително се провеждат химични пръскания. Третират се средно ранните и късни сортове по време на зазаряването на най-ранните череши. Моментът за борба може да се определи и по броя на уловените мухи на една жълта уловка – 10 броя на 6-8-ия ден. При къснозреещите сортове след 12-14 дни е необходимо да се извърши второ третиране. По същия начин се процедира и срещу останалите видове мухи. 

 

  |  Views: 1165  |  Прочетено във Вестник за градината