Енциклопедия

Плодова оса

Hoplocampa

Плодова оса

Плодовите оси се отнасят към разред Ципестокрили (Hymenoptera), сем. Растителноядни оси (Tenthredinidae). От тях най-съществено стопанско значение за овощните дървета имат черната сливова плодова оса, жълтата сливова плодова оса, ябълковата плодова оса, крушовата плодова оса  и бадемовият семеяд. Плодовите оси са  обичайни насекоми по овощните дървета и ежегодно нанасят значителни повреди, като особено висока е вредоносността на плодовите оси, тъй като засягат директно плодовата продукция.

Възрастните насекоми на плодовите и листните оси имат четири двойки ципести крила и тъмен цвят на тялото. На големина достигат около 5-8 мм. Гъсениците са светлозеленикави или светложълтеникави, извити, с дължина 8-9 мм. Главата е по-тъмна, а горните челюсти са широки. Имат 10 чифта крака, от които гръдните са най-добре развити, поради което са наречени лъжегъсеници.

Обикновено плодовите оси имат по едно поколение годишно и зимуват като лъжегъсеници, в плътен пашкул на дълбочина 2-8 см в почвата, а понякога и по-дълбоко в зависимост от почвения тип. Какавидират напролет, когато температурата достигне 8-10ºС, най-често по време на цъфтежа на най-ранните овощни видове. Възрастните оси са топлолюбиви и светлолюбиви насекоми, летят интензивно през най-топлите часове на деня и се хранят с растителен нектар. При студено и дъждовно време, през хладните часове на деня, както и през нощта те се укриват в цветовете.

Плодовите оси снасят яйцата си в чашечните листенца или в самата чашка на показалите се, но все още неразтворени цветове. Обикновено полагат по едно яйце в цвят. Излюпените лъжегъсеници се движат известно време по повърхността на цветовете, а след това навлизат в младите завръзи, като се хранят с вътрешността им и ги изпълват с черна саждива материя. При разрязване повредените плодове издават неприятна миризма на дървеница. Върху повърхността на плодчетата, нападнати от лъжегъсеници, има само един малък отвор, а върху тези, които са напуснати, отворите са два. Единият от тях е по-малък – входен, а другият е по-голям – изходен. Повредените плодчета падат на земята заедно с дръжките, за разлика от естествено окапалите по време на юнското опадане здрави плодове. Лъжегъсениците напускат плода веднага или 2-3 дни след като окапе. След това те търсят подходящо място за заравяне. При обработени и структурни почви лъжегъсениците навлизат по-лесно, а при сбити, необработени почви пълзят известно време, без обаче да се отдалечават от проекцията на короната, докато намерят пукнатина. Дълбочината на заравяне също зависи от структурата на почвата. В течение на едно денонощие те си изпридат копринен пашкул, в който зимуват.

 

Ябълкова плодова оса (Hoplocampa testudinea Klug.)

 

Възрастното насекомо има жълто-кафява глава, гърдите и коремчето отгоре са кафяво-черни, а отдолу жълтеникави. Тялото е изпъстрено с черни петна. Двата чифта крила са стъклено прозрачни, с черна жилка и жълто-червени петна. Лъжегъсеницата е белезникава, с три чифта гръдни и седем чифта коремни крака. Има едно поколение годишно и зимува като лъжегъсеница в землист пашкул в почвата.

 

Крушова плодова оса (Hoplocampa brevis Klug.)

 

Тялото на възрастното насекомо е тъмнокафяво. Двата чифта крила са интензивно жълти. Лъжегъсеницата е жълтеникаво-бяла. Крушовата плодова оса има едно поколение годишно. Зимува като лъжегъсеница в плътен пашкул в почвата.

 

Черна сливова плодова оса (Hoplocampa minuta Christ.)

 

Възрастното насекомо има блестящо черно тяло. Антените на женските индивиди са жълти. Краката са сиво-кафяви, с черни бедрени пръстенчета. Лъжегъсеницата е зеленикаво-бяла с кафява или оранжево-жълта глава. Черната сливова плодова оса има едно поколение годишно и зимува като лъжегъсеница в паяжинен пашкул в почвата.

 

Жълта сливова плодова оса (Hoplocampa flava L.)

 

Възрастното насекомо има жълто-кафяви гърди, глава и коремче, а антените и краката са жълти. Основата на първия чифт крила е по-тъмна. В средата на крилата преминава по-широка и по-тъмна ивица, която не е разко ограничана. Лъжегъсеницата е жълтеникаво-кафява. Има едно поколение годишно и зимува като лъжегъсеница в почвата.

 

Бадемов семеяд (Eurytoma amygdali End)

 

Възрастното насекомо е дребна оса с черен цвят на тялото, което е покрито с къси безцветни власинки и малки ямички. Първият чифт крила са добре развити, стъкловидно прозрачни, в средата със светложълто петно. Ларвата е стъкленобяла, почти прозрачна, дъговидно извита, без крака, в двата края заострена. Бадемовият семеяд има едно поколение годишно. Зимува като възрастна ларва в нападнатите плодове, които се мумифицират и остават в короната на дърветата.

 

КОНТРОЛ

 

Събирането на окапалите плодове и дълбоката обработка на почвата в овощните насаждения спомага за намаляване на изходната инфекция. Химични третирания се провеждат преди цъфтежа, срещу възрастните насекоми и преди снясане на яйцата, или след окапване на венечните листенца, срещу излюпените лъжегъсеници. Мерки за контрол се прилагат при 2-3% повредени плодчета.

 

  |  Views: 1164  |  Прочетено във Вестник за градината