Енциклопедия

Педомерка (Педомерки)

Cheimatobia (Hibernia)

Педомерка (Педомерки)

Под името педомерка (педомерки) (сем. Geometridae) са обединени насекоми, които имат широко разпространение и при висока плътност могат да нанесат съществени повреди на  овощните дървета, лозата и ягодоплодните растения.

Възрастните насекоми са средно големи пеперуди, с повече  или по-малко изразени различия между половете. Обикновено женските индивиди имат само зачатъци на криле или са напълно безкрили, с дълги крака и антени. Мъжките индивиди имат добре развити крила. Гъсениците са сравнително едри, с различно оцветяване при отделните видове и характерни надлъжни ивици. Те имат 3 чифта гръдни и 2 чифта коремни крака, които са разположени на последните коремни сегменти. Наличието на коремни крака е причина за характерния начин на придвижване на гъсениците, чрез силно прегъване на тялото, което е причина са няхното наименование.

Педомерките имат твърде разнообразна биология. Най-вредоносните за нашите условия видове развиват едно поколение през годината. Зимуват като яйца, разположени върху клоните и клонките на дърветата. Яйцата са силно устойчиви спрямо ниски температури. Излюпването на гъсениците напролет започва при набъбване на пъпките. Те навлизат между разтварящите се люсти и ги нагризват. По-късно се хранят с цветовете и листата, върху които порвоначално образуват големи дупки, а по-късно унищожават цялата листна петура. При масово нападение обезлистват напълно дърветата и нагризват наедрелите плодове, като особено предпочитат плодовете на черешата, които често биват нагризвани до половината и повече заедно с незатвърдялата костилка. Гъсениците завършват развитието си в края на май и началото на юни, спускат се по копринена нишка до земята и на дълбочина 20-25 cм си приготвят пашкул, в който какавидират. Излюпването на пеперудите е късно през есента. Мъжките пеперуди летят привечер до началото на зимата. Женските пеперуди не могат да летят и пропълзяват по ствола на дърветата, където мъжките индивиди ги намират и оплождат. Яйцата се снасят поединично или на малки купчинки в пукнатините, под напуканата кора на ствола, в основата на разклоненията на клоните или по клонките, близо до пъпките.

Като вредители по овощните видове, лозата и ягодоплодните растения с най-съществено значение са малката зимна педомерка  и голямата зимна педомерка.

 

Малка зимна педомерка (Cheimatobia brumata L.)

 

Женските пеперуди имат зачатъци на крила със сив до светлозелен цвят, достигащи до средата на коремчето. Напречно на тях преминават неясни по-тъмни ивици. Мъжките индивиди имат добре развити крила – предните са жълто-кафяви, с по-тъмни вълнообразни линии, а задните сиво-кафяви, с по-тъмна широка напречна ивица. Гъсеницата е тревистозелена, на гърба с една по-тъмна, а странично на тялото с няколко по-светли зелени линии. Има едно поколение годишно и зимува като яйце по клоните и клонките на дърветата.

 

Голяма зимна педомерка (Hibernia defoliaria Cl.)

 

Женските пеперуди са напълно безкрили, с тъмнооцветено тяло, покрито с черни петна. Предните крила на мъжките индивиди са светложълти, с две напречни широки зигзагообразни ръждивокафяви ивици, които ограничават по-светло поле в средната част. Задните крила са бледожълти, с по една черна точка в средата. Гъсеницата е кафяво-червена, на гърба с двойна тъмна линия, а странично с широка светложълта ивица. Главата и аналният сегмент са оранжеви. Има едно поколение годишно и зимува като яйце.

 

КОНТРОЛ

 

Борбата с педомерките се извършва основно с химични средства. Ефектът е по-голям при по-ранно пръскане и в по-млада възраст на гъсениците. Прилагат се при повреждане на 10-15% от листната маса и 2-3 бр./100 завръза до юнското окапване. Използват се широкоспектърни инсектициди, както и всички одобрени биопрепарати на базата на Bacillus thuringiensis.

 

  |  Views: 2267  |  Прочетено във Вестник за градината