Енциклопедия

Памукова нощенка

Helicoverpa armigera

Памукова нощенка

Памукова нощенка (Helicoverpa armigera L.) Оцветяването на пеперудата варира в голяма степен. Предните крила могат да бъдат жълто-зеленикави, светло- до тъмнокафяви. Задните криле винаги са по-светли, с по-тъмно луновидно петно в средата и с широка непрекъсната кафеникава периферна ивица. Цветът на гъсеницата също е силно променлив – тревистозелен, розово до виолетово-сив или почти кафяв, изпъстрен с напречни светлочервени, зелени или белезникави петна. Надлъжно по гърба преминават четири по-тъмни извити линии, които се редуват с три светли ивици. Памуковата нощенка има три поколения годишно. Зимува като какавида в почвата на дълбочина 4-8 см.

 

КОНТРОЛ

 

Необходима е система от мероприятия, включващи: дълбока основна оран и редовни вегетационни обработки за унищожаване на гъсениците и какавидите, намиращи се в почвата; възможно най-ранна сеитба или разсаждане за добро вкореняване и развитие на механичните тъкани на растенията, така че да се преодолеят направените повреди; контрол върху плевелната растителност, където се хранят възрастните индивиди, снасят се яйцата и се изхранват младите ларви, преди да преминат върху културните растения. Различните видове уловки – UV лампи и хранителни капани с ферментиращи течности, се използват както за диагностициране на неприятеля, така и за директна борба. Поради надземния им начин на живот висока ефективност проявяват широко спектърните инсектициди, както и регистрираните биоинсектициди на базата на Bacillus thuringiensis. Смъртността е по-висока при третиране в по-млади ларвни стадии. Към мерките за ограничаване на надземните нощенки е възможно да се включи и яйчният паразит трихограма, който се намножава предварително при лабораторни условия и се освобождава върху застрашените площи.

 

Виж още НОЩЕНКИ

 

  |  Views: 553  |  Прочетено във Вестник за градината