Енциклопедия

Орехов плодов червей

Laspeyresia amplana

Орехов плодов червей

Орехов плодов червей (Laspeyresia amplana Hl.) Възрастното насекомо е дребна пеперуда със сиво-червеникави до кафяви, обикновено керемидено-канелени предни крила. Задните крила са червеникаво-кафяви, в основата по-светли. Гъсеницата е със светло- до тъмнокеремиденочервен цвят. Ореховият плодов червей развива едно поколение годишно. Зимува като възрастна гъсеница, разположена в пашкул, под растителните остатъци близо до ореховите дървета, в пукнатините на кората, в основата на стъблото и по-рядко в почвата.

 

КОНТРОЛ

 

Срещу плодовите червеи се прилагат химични средства при икономически значима плътност – 2-3 броя пеперуди на феромонова уловка за седмица. В зависимост от развитието на неприятелите се използват препарати с различен механизъм на действие. Няколко дни след началото на летежа (установява се чрез синтетични феромонови (полови) уловки), но задължително преди яйцеснасянето, се прилагат препарати от групата на блокаторите (инхибиторите) на хитиновия синтез. Когато първите снесени яйца достигнат фаза черна главичка (прозира през обвивката) тези препарати се сменят с фосфороорганични и карбаматни инсектициди или със синтетични пиретроиди. За ограничаване на плодовите червеи се препоръчва остъргване на старата и напукана кора или поставяне на сухи ловни пояси от велпапе върху ствола на дървета, които периодично се свалят и изгарят.

 

Виж още ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ

 

  |  Views: 1027  |  Прочетено във Вестник за градината