Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Оранжерийна белокрилка

Trialeurodes vaporariorum Westw.

Оранжерийна белокрилка

Видът оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum Westw.) има повсеместно развитие и вреди главно в оранжериите, но в някои години се намножава интензивно и в полски условия, особено върху някои силно чувствителни култури, каквито са доматите и патладжанът.

Възрастното насекомо е с дължина около 1,5 мм. Има две двойки копринено бели крила, които са еднакви по размери. Очите му са червени на цвят. Ларвата е плоска, бледожълта, по-тясна в предния край, покрита с къси власинки, с две нишки в задната част. Нимфата е плоска, силно хитинизарина, неподвижна.

Зимува по оранжерийно отглежданите растения. Напролет излиза от оранжериите и напада полските култури, като заселва долната страна на листата. През деня е неподвижна и прелита на къси разстояния само при обезпокояване. Лети през нощта до разсъмване. Яйцата си снася от долната страна на младите листа, поединично, на групи, а много често ги разполага в кръг. Повреди нанасят ларвите и нимфите, които смучат сок от долната страна на листата, от листните дръжки и много по-рядко от стъблата. В мястото на повредата се появяват белезникави петна. При силно нападение листата пожълтяват и окапват, а растенията загиват. Тъй като не е в състояние да оползотвори захарите, оранжерийната белокрилка отделя големи количества медена роса, която замърсява растенията или се напада  от чернилни гъбички, с което още повече се влошават продуктивните възможности на растенията и търговският вид на произведената продукция. Формира около 8-10 генерации годишно, като пълното развитие на едно поколение преминава за около 25 дни.

 

КОНТРОЛ

 

При големи популации от оранжерийна белокрилка се прилагат широкоспектърни инсектициди, които периодично трябва да се сменят, защото белокрилката се приспособява към тях. Добър ефект, особено при малка плътност на неприятеля и при оранжерийни условия, имат жълтите лепливи плоскости. Добре е, ако те се разполагат около входовете, по пътеките или около проветрителите, така че да се ограничи разпространението на неприятеля.

 

  |  Views: 1184  |  Прочетено във Вестник за градината