Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Овален лагурус (Заешка опашка)

Lagurus ovatus

Овален лагурус (Заешка опашка)

Овалният лагурус (Lagurus ovatus) е трева от семейството на житните растения и произхожда от Европа, по-точно от Средиземноморието. Известен е още с името Заешка опашка. Растенията са едногодишни или двугодишни. Тесните сиво-зелени листенца са покрити с нежни власинки. Образуват малка приземна туфичка. От нея в началото на лятото излизат множество слабо облистени стъбла, високи 25-35 см. Те завършват с оригинално пухкаво съцветие, дълго 2-4 см, съставено от много нежни класчета. Прицветните люспи пък свършват с нежни сребристи осилчета, които по-късно придобиват злато-жълта багра.

Отглеждане: За лагуруса се подбират сухи или дренирани места, добре огрявани от слънцето. Почвите, на които се отглежда, трябва да са бедни на хранителни вещества, затова не бива да се торят с оборски тор. Наличието на излишни количества азот в почвата създават благоприятни условия за развитие на болестта оидиум. Листата се покриват с кафеникави петна, растенията погрозняват и трудно изхранват съцветията.

Размножаване: Овалният лагурус се размножава чрез семена. Семената може да се засяват рано напролет и растенията се отглеждат като едногодишни. По-красиви са, когато се отглеждат като двугодишни. В този случай семената се засяват през септември в саксии или терини, като се използва лека песъчлива почвена смес. Те трябва да зимуват на студено, на открито. През април младите растения се разсаждат на постоянно място. Развиват се бързо и братят богато, така туфата образува много цветни стъбла.

 

  |  Views: 2967  |  Прочетено във Вестник за градината