Енциклопедия

Обикновен полски ковач

Agriotes lineatus L.

Обикновен полски ковач

Обикновен полски ковач (Agriotes lineatus L.). Възрастното насекомо има кафяво–черно тяло с дължина от 7,5 до 10 мм. Преднегръдът е колкото дълъг, толкова и широк. Елитрите са сиво-кафяви, с редуващи се ясно изразени по-тъмни и по-светли надлъжни ивици. Антените са нишковидни и достигат до края на преднегръда. Има петгодишен цикъл на развитие. Зимува като ларва от различни възрасти и като възрастно насекомо в землиста камерка през последната година от развитието си.

 

КОНТРОЛ

 

Борбата с полските ковачи се провежда трудно поради скрития им начин на живот. Тя включва система от мероприятия, към които се отнасят обследвания за определяне плътността на неприятеля чрез почвени разкопки или чрез триъгълни житни примамки; редовна междуредова обработка на почвата или използване на хербициди за унищожаване на плевелите и особено на пирея; включване като подкултура на растения, които по-слабо се нападат от телени червеи (грах, просо); засяване и засаждане на подходяща дълбочина и в съкратени срокове; балансирано органично и минерално торене; варуване на киселите почви и третиране на семената в семенилищата със инсектициди.

 

Виж още: ТЕЛЕНИ ЧЕРВЕИ

 

  |  Views: 500  |  Прочетено във Вестник за градината