Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Обикновен майски бръмбар

Melolonta melolonta L.

Обикновен майски бръмбар

Обикновен майски бръмбар (Melolonta melolonta L.) Ларвите се изхранват с подземните части на доматите, пипера, патладжана, краставиците, морковите, праза, магданоза и други зеленчукови видове. Възрастното насекомо е едър бръмбар, достигащ на дължина 26 мм, като женските индивиди са по-едри от мъжките. Преднегръдът е черен, а твърдите крила и краката – червеникаво-кафяви.  Майският бръмбар има тригодишно развитие. Зимува като ларва от втора и трета възраст и като възрастно насекомо. Бръмбарите се появяват в края на април или в началото на май в зависимост от температурните условия.

 

 КОНТРОЛ

 

Борбата с тези бръмбари е много трудна поради подземния начин на живот на ларвите и поради това, че летежът на възрастните преминава по време на цъфтежа, когато е невъзможно използването на ефективни инсектициди поради необходимостта да се опазят опрашителите. Установено е и значително ниво на устойчивост към преобладаващата част от използваните инсектициди.

Борбата обикновено се провежда при висока плътност на ларвите, която се установява чрез почвени разкопки. Прилага се система от мероприятия, в които основен дял заемат агротехническите средства. Към тях се включват: използване на добре прегорял органичен тор; засяване и засаждане в оптимални срокове за по-добро вкореняване на растенията и преодоляване на нанесените повреди; почвени обработки, при които част от ларвите се унищожават механично, а друга част се изваждат на повърхността и се унищожават от птиците; борба с плевелите за ограничаване на яйцеснасянето, което е по-слабо в обработените и незаети с растителност площи по време на летежния период.

 

Виж още: ЛИСТОРОГИ БРЪМБАРИ

 

  |  Views: 4698  |  Прочетено във Вестник за градината