Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Обикновена зелева дървеница

Euridema oleraceum L.

Обикновена зелева дървеница

Видът обикновена зелева дървеница (Euridema oleraceum L.) е разпространен повсеместно в страната, но има по-малко стопанско значение в сравнение с разноцветната зелева дървеница. Намножава се интензивно в сухи и топли години. Напада основно културните и плевелните кръстоцветни видове.

Възрастното насекомо има плоско тяло с големина 6-8 мм. Оцветено е тъмнозелено до синьо, с метален блясък. Главата е черна. На гръдния щит и върху горните крила има бледожълти, а при отделни индивиди червени или бели петна. Ларвата е сиво-белезникава, с големи напречни петна от горната страна на коремните членчета и наподобява възрастното насекомо.

Обикновената зелева дървеница развива две поколения годишно и зимува като възрастно насекомо под окапалите листа и растителните остатъци, най-често по синорите, в съседните храсталаци или в гористите  райони.  Повредите се причиняват от възрастното насекомо и от ларвите, които смучат сок от листата на зелето, цветните пъпки, дръжките и шушулките на семенниците. В мястото на храненето тъканите се обезцветяват и постепенно изсъхват.

 

КОНТРОЛ

 

Ефективни спрямо обикновената зелева дървеница са същите мерки за контрол, както и при разноцветната зелева дървеница. Към тях се включват дълбоката почвена обработка с обръщане на почвения пласт и изнасянето на растителните остатъци. При висока плътност на дървеницата в семепроизводните посеви могат да се извършат химични третирани с широкоспектърни инсектициди.

 

  |  Views: 1611  |  Прочетено във Вестник за градината