Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Некротична къдравост на ягодата

Вирусът на болестта Некротична къдравост на ягодата  (Strawberry crinkle virus) e представен от голям брой,  различаващи се по вирулентност щамове. Тази болест участва в общия комплекс от вирусни болести, които причиняват израждане на ягодите, водещо до силно намаляване на продуктивността им.

Високо вирулентните щамове предизвикват хлоротично напетняване и деформация на листната петура, които се придружават от трайно увяхване. Най-важният диагностичен белег, позволяващ добра диференциация на симптомите, са некротичните напетнявания по листните дръжки и по венчелистчетата. Слабо вирулентните щамове на вируса, които се носят безсимптомно, намаляват жизнеността на растенията, спират образуването на столони и намаляват общия добив.

На големи разстояния вирусът се разпространява чрез посадъчен материал, а в самите насаждения чрез бялата ягодова листна въшка (Pentatrichopus fragaefoll).

Проявите на болестта зависят от условията за производство на посадъчния материал и от числеността и динамиката на намножаване на преносителя.

 

КОНТРОЛ

 

За да се ограничи появата на некротична къдравост на ягодата, за създаване на нови ягодови насаждения трябва да се използва здрав посадъчен материал, получен по пътя на термотерапията или чрез регенерация на тъканни култури.

Сортовете Зенга Зенгана и Веспер се израждат сравнително по-бавно от вирусни болести.

 

  |  Views: 548  |  Прочетено във Вестник за градината