Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Набраздена дървесина по лозата

Болестта Набраздена дървесина по лозата се предизвиква от специализиран щам на вируса на късовъзлието, на листното завиване или от комплекс други вируси. Тя се среща във всички лозопроизводителни райони на страната, но има по-ограничена вредоносност.

При обелване на кората върху многогодишната дървесина се забелязват надлъжно разположени вдлъбнатини с ланцетовидна форма. На дълбочина те достигат 1,5-5 , а на дължина – 6-7 см. От вътрешната  страна на кората има изпъкнали гребенести образувания, които съответстват на вдлъбнатините по дървесината. При ниско формираните лози (тип Гюйо) симптмите на болестта се наблюдават върху подземното стъбло, а при високо формираните (тип Мозер, Омбрела) – и върху надземното. Листата на нападнатите лози са дребни, асиметрични, хлоротични, понякога с жълти петна или точици. Гроздовете са дребни и имат голям процент неоплодени зърна. Болестта понижава приспособяването на растнията към неблагоприятни условия на средата и скъсява дълготрайността на насажденията.

Пренасянето и разпространението на болестта се извършва посредством присаждане и чрез почвената нематода Xiphinema index.

Развитието на болестта се определя изключително от наличието на здрав изходен материал и от фитосанитарните условия, при които се произвежда лозовият посадъчен материал.

 

КОНТРОЛ

 

За да се ограничи появата на набраздена дървесина по лозата, създаването на нови лозови насаждения трябва да се извършва с гарантирано здрав и проверен посадъчен материал.

От набраздена дървесина се нападат силно не само културните сортове на Vitis vinifera, но и редица филоксероустойчиви форми на американската лоза.

 

  |  Views: 572  |  Прочетено във Вестник за градината