Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Мозайка по цветното зеле

Болестта мозайка по цветното зеле се предизвиква от вируса Cauliflover mosaic virus. Той е в състояние да заразява всички зелеви култури, но има по-голямо стопанско значение за цветното зеле.

Рано заразените растения имат забавен растеж и развитие и силно проявена хлороза. Само около нерватурата на листата се запазват тъмнозелени ивици. При късно заразяване с мозайка се изпъстрят само горните листа. Образуваните глави са дребни, силно деформирани, с накъсана, неравна повърхност. В семепроизводните посеви болестта се проявява като общо закържавяване и деформация на шушулките, а често и на цветоносните стъбла.

Първичен източник на инфекция са двугодишните зелеви растения, оставени за семепроизводство, и различни кръстоцветни плевелни видове. В природна среда разпространението на вируса се извършва чрез голям брой листни въшки, основно зелевата листна въшка (Brevicorynae brassicae).

 

КОНТРОЛ

 

Пространствена изолация между зелето за глави с производствено направление и между семепроизводните посеви. Унищожаване на кръстоцветните плевели чрез механични обработки или чрез хербициди и на листните въшки чрез подходящи инсектициди.

 

  |  Views: 391  |  Прочетено във Вестник за градината