Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Мозайка по салатата

Мозайка по салатата предизвиква вирусът Letuce mosaic virus. Тя е най-вредоносната вирусна болест за тази култура както на полето, така и при отглеждане в неотопляеми оранжерии, което у нас е масово разпространено през последните години.

Рано заразените растения остават ниски, а листата им са мозаично изпъстрени и деформирани. Обикновено не се образуват глави, а само розетка от листа. Симптимите на болестта върху късно заразените растения са по-ограничени и се проявяват като слаба мозаичност и деформация на листните петури. Цветоносите на семенните растения обикновено некротират.

Патогенът се съхранява в семената, които са основен източник на инфекция, както и в някои плевелни видове. През вегетационния сезон разпространението на инфекцията се извършва чрез голям брой листни въшки, сред които най-съществено значение има прасковената листна въшка (Myzus percisae).

 

КОНТРОЛ

 

Използване на здраво семе от апробирани посеви. Пространствена изолация между производствените и семепроизводните посеви. Унищожаване на плевелите чрез механични обработки или чрез хербициди и на листните въшки чрез подходящи инсектициди.

 

  |  Views: 433  |  Прочетено във Вестник за градината