Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Меко гниене по гроздето

Меко гниене по гроздето предизвиква гъбата Penicillium expansum Link. Болестта се включва към т.нар. следберитбени болести по узрялото грозде в периода на  съхранене. Много често се наблюдава едновременно с други болести от този тип.

Отделни участъци от зърната на гроздовете покафеняват и показват признаци на гниене, но запазват формата си. Върху нападнатите тъкани се развиват сиво-зелени туфички, представляващи спороношението на патогена. С напредване на патологичния процес се обхващат целите зърна, чепките и гроздовете.

Болестта се развива интензивно при неподходящи условия за съхранние – положителна  температура и висока атмосферна влажност.

 

КОНТРОЛ

 

Директни мерки за предотвратяване на появата на меко гниене по гроздето в периода на лагеруване не съществуват. Препоръчва се съхраняване на гроздето при ниски положителни температури (0,5-1ºС) и при условия на добро проветряване, за да се избегне запотяването. Необходими са чести прегледи на съхраняваното грозде за своевременно отстраняване и унищожаване на загнилите зърна, преди разпространението на болестта върху здрави гроздове. Опушването на помещенията, в които се извършва съхранението, със сяра намалява проявите на болестта.

 

  |  Views: 605  |  Прочетено във Вестник за градината