Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Мана по пипера (Фитофтора по пипера)

Мана по пипера (Фитофтора по пипера)

Мана по пипера в момента е най-опустошителната болест по пипера у нас и ограничава отглеждането му в някои традиционни за тази култура райони, които са силно заразени.

Причинител на мана по пипера е гъбата Phytоphthora capsici  Leonian.

Болестта се развива през целия вегетационен сезон, но най-често в периода след прецъфтяването. По разсада маната причинява мокро гниене в основата на стъблото, съпроводено от пожълтяване и опадане на листата. Най-характерните признаци на болестта се проявяват като  гниене на корените, кореновата шийка и основната част на растенията. Кората на нападнатите тъкани потъмнява и лесно се бели, а при влажно време се покрива със светъл налеп. Болните растения увяхват, като първоначално запазват зеления си цвят, а по-късно изсъхват изцяло. Някои от растенията се пречупват поради изтъняване на тъканите в нападнатите  участъци. Макар и по-рядко в мястото на разклоненията на стъблото се образуват тъмни петна, които проникват на дълбочина, а върховете на растенията загиват. Повредите по плодовете се появяват като воднисти  напетнявания около дръжката. При влажно време се обхваща целият плод, който изгнива за 2-3 дни и се покрива с плътен бял мицел. При засушаване след заразяването, кожицата на плода се запазва и добива пергаментов вид. Повредените семена потъмняват и също се покриват с бял налеп. Болестта се проявява на огнища, обикновено в най-ниските места на посева.

Причинителят на мана по пипера се съхранява в растителните остатъци, намиращи се в почвата, и в семената. Разпространението на болестта се извършва чрез заразената поливна вода. Поради това, при гравитачно поливане, инфекцията се разнася по редовете и се проявява като гниене в основната част на растенията, а при дъждуване – симптомите се развиват върху надземната част и плодовете.

Болестта се проявява силно при използване на заразени поливни води и развитието й най-често е на хармани. Въздушното разпространение на инфекцията е без съществено значение за проявите на болестта.

 

КОНТРОЛ

 

Поради слабата ефективност на химичния метод контролът спрямо маната по пипера включва основно агротехнически мерки. Задължително производство на здрав пиперов разсад върху обеззаразени чрез пропарване (при 96-100ºС за 1 час) площи. Обеззаразяване на семената с каптан или сродни препарати. Профилактично поливане на разсада преди изнасянето му на полето с подходящи фунгициди. Засаждане на пипера след предшественици, които не се нападат от мана, каквито са житните видове. Особено добър ефект има отглеждането върху висока леха и гравитачното поливане на растенията чрез инфилтрация. Периодично продълбочаване на поливната бразда, която трябва да се поддържа под 20 см през целия вегетационен сезон. Незабавно изскубване на първите болни растения и изнасяне далече от нивата. Обеззаразяване на почвата под тях с амониев нитрат – 2%. Обеззаразяване на поливната вода с подходящи препарати. Третиране на болните растения при поява на болестта на полето през 10-12 дни с някой от разрешените фунгициди.

 

  |  Views: 748  |  Прочетено във Вестник за градината