Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Мана по лука

Болестта има широко разпространение при всички начини на размножаване и срокове на производство на лук. Причинител на мана по лука е гъбата Peronospora destructor (Berk.) Caspary.

Външните симптоми се проявяват върху листата и цветоносите на лука. Растенията, развити от заразени луковици, имат хлоротичен вид, редуциран растеж, тънки,  дъговидно извити и отпуснати надолу листа. Болестта преминава от листата през шийката в самите луковици. По листата и цветоносите на заразените през вегетационния сезон растения петната имат продълговата форма и светлозелено оцветяване. Често в мястото на повредата цветоносите на семенните растения се пречупват. Цветовете остават стерилни. При влажни условия върху всички нападнати растителни части се развива нежен виолетов спороносен налеп. По-късно нападнатите тъкани се покриват с тъмен налеп вследствие появата на вторични паразити. В хранилищата болестта не се развива.

Причинителят на мана по лука презимува в почвата и в луковиците, откъдето предизвиква първичните заразявания. Образуваните върху първично болните растения спори се разнасят от вятъра и извършват вторичните заразявания през вегетационния сезон. Благоприятни за заразяване условия се създават при температури между 3 и 25ºС и при задържане на капки вода върху листата до сутринта. Болестта се проявява в края на март и април в семепроизводните посеви и през април и май в посевите с лук за глави.

 

КОНТРОЛ

 

Унищожаване на растителните остатъци след прибиране на реколтата. Задължително спазване на 3-4-годишно сеитбообращение с пространствена изолация между посевите за глави, арпаджик и семепроизводство. Използване на здрав посадъчен материал, получен от здрави посеви, обеззаразяване чрез просушаване на слънце за 15-20 дни или при температура 37-40ºС в течение на 8 часа за арпаджика и 8-16 часа за едрите луковици. При благоприятни условия за развитие на болестта се провеждат вегетационни пръскания със системни и контактни фунгициди (с добавяне на прилепител) в интервал от 7-10 дни за контактните и 12-14 дни за системните препарати.

 

  |  Views: 1073  |  Прочетено във Вестник за градината