Енциклопедия

Раздел Енциклопедия:

Малък полски ковач

Agriotеs sputator L.

Малък полски ковач

Малък полски ковач (Agriotеs sputator L.). Възрастното насекомо е със светлокафяво до червеникаво тяло, достигащо на дължина 6,5-8,5 мм. Преднегръдът е гъсто пунктиран, по-дълъг, отколкото широк. Антените и краката са жълто-кафяви. Третото членче на антените е по-дълго от останалите. Има четиригодишно развитие. Зимува като ларва от различни възрасти, а през последната година от развитието си като възрастно насекомо.

 

 

КОНТРОЛ

 

Борбата с полските ковачи се провежда трудно поради скрития им начин на живот. Тя включва система от мероприятия, към които се отнасят обследвания за определяне плътността на неприятеля чрез почвени разкопки или чрез триъгълни житни примамки; редовна междуредова обработка на почвата или използване на хербициди за унищожаване на плевелите и особено на пирея; включване като подкултура на растения, които по-слабо се нападат от телени червеи (грах, просо); засяване и засаждане на подходяща дълбочина и в съкратени срокове; балансирано органично и минерално торене; варуване на киселите почви и третиране на семената в семенилищата със инсектициди.

 

Виж още: ТЕЛЕНИ ЧЕРВЕИ

  |  Views: 1065  |  Прочетено във Вестник за градината