Енциклопедия

Малък лозов хоботник

Otiorrhynchus sulcatus

Малък лозов хоботник

Малък лозов хоботник (Otiorrhynchus sulcatus F.) Бръмбърът е черен, надкрилията имат разко очертани сиви точици, а дължината на тялото е около 8-10 мм. Ларвата е леко извита, бяла, с кафява глава, без крака. Има едно поколение годишно, зимува като възрастно насекомо и като ларва в землиста камерка, намираща се в почвата.

 

КОНТРОЛ

 

Специфични мерки за контрол спрямо хоботниците обикновено не се предприемат поради сравнително ниската им степен на вредоносност. Ако е необходимо, химични мерки за контрол се предприемат при стръскване на 5-6 възрастни индивида от 10 клонки на дърво. Широкоспектърните инсектициди,  които се използват срещу други вредители, проявяват добър ефект и по отношение на хоботните бръмбари.

 

Виж още ХОБОТНИЦИ

 

  |  Views: 1045  |  Прочетено във Вестник за градината