Енциклопедия

Малка сливова листна въшка

Brachycaudus helichrysi

Малка сливова листна въшка

Малка сливова листна въшка (Brachycaudus helichrysi Kalt.) Основателките и безкрилите партеногенетични женски са бледозелени или светложълти, често с тъмнокафяви или черни петна от горната страна на последните коремни сегменти. Опашчицата е колкото дълга, толкова и широка, ясно забележима. Тя е мигриращ вид с основни гостоприемници слива, джанка, трънка, праскова и междинници слънчоглед, както и голям брой диви и плевелни растения.

 

КОНТРОЛ

 

Борбата срещу всички видове листни въшки се провежда основно по химичен начин, като се използват широкоспектърни инсектициди. Балансираното поливане и азотно торене влияят върху интензивността на растеж и също могат да съдействат за ограничаване на тяхното намножаване.

 

Виж още ЛИСТНИ ВЪШКИ

 

  |  Views: 795  |  Прочетено във Вестник за градината